Mesto Nitra hľadá dobrovoľníkov

Mesto prichádza s novinkou, na jej realizáciu sa hľadajú dobrovoľníci.

Triedením a recyklovaním odpadu šetríme prírodné zdroje a zásoby nerastných surovín. Správne vytriedenie odpadu zabezpečuje jeho opätovné spracovanie a využitie. Separovaním spomaľujeme rast odpadu, ktorý by inak skončil na skládke. Čo však robiť s komunálnym odpadom?

Mesto Nitra sa v spolupráci s nitrianskymi univerzitami chystá realizovať Analýzu zmesového komunálneho odpadu. Udalosť sa bude konať v priebehu apríla a mája 2020.

Predmetom analýzy budú nádoby so zmesovým komunálnym odpadom (čierne kontajnery). V deň zberu odpadu sa vyčlení určité množstvo nádob, ktoré sa vysypú na jednu kopu. Podľa tejto vzorky sa odpady vytriedia na jednotlivé zložky. Analýzou sa bude mesto Nitra snažiť vymedziť druhy odpadov, s ktorými majú občania stále problém. Tieto zistenia majú ďalej pomôcť pri vytyčovaní následných krokov k predchádzaniu vzniku odpadu a k lepšej separácii odpadu.
Záujem o dobrovoľníctvo sme mapovali prevažne medzi mladými ľuďmi aj v nitrianskych uliciach . Čo si o tom myslia?
,,Je to veľmi zaujímavá a prospešná udalosť. V našej rodine si potrpíme na triedení odpadu. Bol by som rád, keby sa pričiním na zlepšení životného prostredia nášho mesta,“ hovorí mladý Nitran.
,,Nie som síce z Nitry, pochádzam zo Zvolena, ale študujem na UKF učiteľstvo. Bola som dobrovoľníčkou na viacerých akciách, čiže prečo nie,“ tvrdí Jana študujúca v meste pod Zoborom.


,,To je super! Obávam sa však, že počas tých mesiacov som na Erasme v Španielsku. Takéto udalosti veľmi podporujem! Možno niekedy nabudúce,“ vyjadrila svoju podporu podobným podujatiam Eva.
,,Všetky aktivity, ktoré slúžia pre dobro životného prostredia sú vítané. Síce ešte neviem, či sa moje plány dovtedy nezmenia, rád by som sa podieľal na podobnej akcii,“ prezrádza na záver Ivan.

Ak vám záleží na životnom prostredí a chcete sa stať dobrovoľníkom, prihlásiť sa môžete najneskôr do konca decembra.

Veronika Barboríková

Televízia Nitrička

Forgot Password