Mesto chce získať milióny eur na zelené projekty

Mesto Nitra pripravuje viaceré aktivity zamerané na zlepšenie životného prostredia. Celkové výdavky na päť projektov sú vo výške viac ako sedem miliónov eur.

Mesto sa chce v rámci jednotlivých aktivít zamerať na revitalizáciu zelených plôch, zníženie znečistenia ovzdušia, budovanie oddychových zón či vodozádržných zariadení. Ako sa uvádza v materiáli, ktorý schválili mestskí poslanci na svojom májovom rokovaní, najväčším projektom za viac ako šesť miliónov eur je obnova Starého parku v Nitre, kde sa počíta s revitalizáciu zelene, s obnovou komunikácií, vodných prvkov, či s budovaním detského ihriska. 

Náklady vyše 800.000 eur si vyžiada projekt revitalizácie hradného kopca. Bude riešiť obnovu zelene, protierózne a vodozádržné opatrenia i obnovenie siete chodníkov a vytvorenie nových vyhliadkových miest. 

Mesto plánuje skultivovať aj viaceré priestory obytných vnútroblokov, v ktorých pribudne nová zeleň, hracie prvky a ďalší mobiliár. Náklady na projekty na Wilsonovom nábreží, na Štúrovej ulici a ulici Za Ferenitkou presiahnu sumu 260.000 eur. Revitalizácia areálu Základnej školy Škultétyho počíta s budovaním vodozádržných zariadení a vegetačnými úpravami za takmer 40.000 eur.

Väčšinu financií na projekty chce radnica získať formou nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu. V prípade ich schválenia prispeje magistrát na realizáciu päťpercentným spolufinancovaním. 
foto: ilustračná

Televízia Nitrička

Forgot Password