Mesto Nitra a Strabag sa dohodli na mimosúdnom vyrovnaní starého sporu

Spor sa týkal výstavby strategického priemyselného parku. Podľa radnice pochybili všetky tri strany, podáva trestné oznámenie.

Spor vznikol v období, kedy bol primátorom Nitry Jozef Dvonč a prednostom mestského úradu Igor Kršiak. Súvisel so stavebnými prácami pri výstavbe priemyselného parku. „V procese výstavby napojenia na rýchlostnú cestu R1 sa objavili okolnosti, ktoré znamenali nutnosť vybudovania mostných konštrukcií a s tým spojené navýšenie nákladov o takmer 600 000 eur. Stavebná spoločnosť práce naviac vykonala a mestu vystavila faktúru. Platby sa však nedočkala, a tak v roku 2016 podala na mesto Nitra žalobu,“ vysvetlila vtedajšiu situáciu nitrianska radnica.

Mesto splnomocnilo spoločnosť MH Invest, ktorá mala konať v mene mesta aj pri danej zákazke.

MH Invest mala v júli 2014 uzatvoriť so zhotoviteľom zmluvu o dielo „PZ Nitra Mlynárce napojenie na R1, 1. etapa“. Koncom toho roka oznámila mestu, že počas výstavby treba vykonať zmeny. Pribudli teda dve mostové konštrukcie, ktoré navýšili rozpočet. Strabag ani MH Invest však podľa informácií z radnice nepodpísali zmenový list.

foto ilustračná (pixabay.com)

„Zákon však hovorí, že ak splnomocnenec prekročí svoje oprávnenia vyplývajúce z plnomocenstva a splnomocniteľ s týmto prekročením nevyjadrí svoj nesúhlas bez zbytočného odkladu, má sa za to, že takéto prekročenie schválil. Mesto Nitra však v dobe realizácie, teda v roku 2014, svoj nesúhlas nevyjadrilo, dielo vrátane naviac prác riadne prevzalo (vrátane mostných konštrukcií) a vstúpilo do eho užívania. Faktúru za naviac práce mesto nezaplatilo,“ dodáva mestský úrad.

Mesto Nitra vyjadrilo názor, že v tomto prípade pochybili všetky tri strany.

Mesto malo vtedy na stavbe vlastný stavebný dozor, no s výhradami voči stavbe sa radnica neozvala ani pri kontrolných dňoch. „S ohľadom na uvedené skutočnosti mesto Nitra pripravuje trestné oznámenie voči neznámemu páchateľovi, aby sa zistilo, či došlo k spáchaniu trestného činu a kto za jeho spáchanie bude niesť trestnoprávnu zodpovednosť,“ uzatvára radnica, pričom úhradu 265-tisíc eur namiesto súčasných viac ako 800-tisíc eur považuje vzhľadom na okolnosti a pozíciu mesta za
úspech.

Televízia Nitrička

Forgot Password