Mesto nedokáže bez podpory štátu spustiť plynulý zber kuchynského odpadu

Zvýšené náklady sa premietnu do sadzby poplatku pre občanov.

Mesto Nitra nedokáže od januára budúceho roka bez adekvátnej štátnej podpory spustiť plynulý zber kuchynského bioodpadu z domácností. Aj z toho dôvodu samospráva podporuje odklad spustenia povinnosti. „Štát nevytvoril také podmienky, aby mohol systém zberu a predovšetkým zhodnocovania kuchynského odpadu z domácností plynule fungovať. Ak sa nám podarí spustiť od nového roka cyklický zber tohto odpadu, bude to pravdepodobne len v obmedzenom režime,“ potvrdil hovorca mesta Tomáš Holúbek.

V prípade koncových zariadení na zhodnotenie kuchynského odpadu podľa názoru nitrianskej radnice zlyhal štát, pretože infraštruktúra týchto zariadení na Slovensku nie je dostatočná.

Kuchynský odpad z individuálnej bytovej výstavby bude mesto pravdepodobne musieť voziť do najbližšej bioplynovej stanice, uvažuje však aj o iných variantoch. „Bioplynové stanice už dlhšie avizujú, že budú mať aj technické problémy so zhodnotením kuchynského odpadu, ktorý bude obsahovať zvyšky jedál a súčasne aj zelenú zložku, ktorou je zelený odpad z predzáhradiek či balkónov bytových domov. Ministerstvo životného prostredia ešte stále nevydalo vykonávací predpis, ktorý by jednoznačne definoval podmienky a povinnosti, ktoré vyplývajú z tejto novej zákonnej povinnosti pre samosprávy,“ skonštatoval Holúbek. 

Finančné náklady na zavedenie zberu kuchynského bioodpadu podľa hovorcu výrazne zvýšia výdavky mesta na odpadové hospodárstvo.

„Presnú predbežnú kalkuláciu nemáme, náklady budú závisieť od toho, pre aký spôsob zberu sa mesto rozhodne. Na Slovensku sa tieto náklady pohybujú od desať do 20 eur na občana za rok.“ Radnica zatiaľ nemá informácie ani o výške dotácie štátu pre samosprávy. „Okrem toho, tieto subvencie sa budú vyplácať spätne za uplynulý rok, takže to vôbec nerieši pokrytie vstupných nákladov samospráv na rozbehnutie zberu kuchynského odpadu od januára budúceho roka,“ povedal Holúbek. 

Zvýšené náklady mesta na odpadové hospodárstvo sa budú musieť premietnuť do sadzby poplatku pre občanov, pretože podľa zákona samosprávy nesmú dotovať náklady na nakladanie s komunálnym odpadom. Podľa slov hovorcu však posledné slovo bude mať v tejto veci mestské zastupiteľstvo a vedenie mesta, ktoré sa pokúsi nájsť také riešenie, aby sa poplatky pre občanov zvyšovali minimálne. 

foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)


Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Televízia Nitrička

Forgot Password