Mesto nakúpi 17 nových automatických externých defibrilátorov

Ako informovala radnica, ich nákup a inštalácia si vyžiadajú sumu 51.000 eur.

Prednosta mestského úradu Martin Horák pripomenul, že povinnosť zabezpečiť defibrilátory vyplýva mestu zo zákona o obecnom zriadení. Podľa platnej novelizácie musí každá obec, ktorá má viac ako 500 obyvateľov, zabezpečiť jeden funkčný automatický externý defibrilátor, a na každých ďalších 5000 obyvateľov musia zabezpečiť ďalší. „Pre Nitru so 75.587 obyvateľmi je potrebné zabezpečiť 16 prístrojov,“ uviedol Horák.

Mesto sa napokon rozhodlo zakúpiť 17 defibrilátorov. „Cieľom je, aby bol v každej zo siedmich mestských častí minimálne jeden. Vo väčších mestských častiach budú nainštalované dva prístroje,“ oznámil magistrát.

Ako doplnil, defibrilátory musia byť rozmiestnené tak, aby boli na verejne prístupnom mieste k dispozícii 24 hodín a sedem dní v týždni.

„Určenie presného umiestnenia prístrojov bude súčasťou predprojektovej prípravy. Podkladom bude mapa objektov, ktoré sú vo vlastníctve mesta a spĺňajú stanovené podmienky,“ vysvetlil mestský úrad. Podľa radnice sa aktuálne na území Nitry nachádza 39 defibrilátorov. Ďalších 27 je umiestnených v Priemyselnom parku Sever.

Televízia Nitrička

Forgot Password