Blížiace sa sčítanie obyvateľov bude prebiehať so zmenami

Po prvej etape sčítania domov a bytov, nastáva druhá časť. Sčítanie obyvateľov sa tentokrát bude konať iba elektronicky. Občania môžu požiadať o pomoc pri sčítaní.

foto: archív TV Nitrička

Sčítanie obyvateľov Slovenska bude po prvýkrát prebiehať elektronickou formou. „Na rozdiel od sčítania  2011 a všetkých predošlých sa v tomto roku vyhneme mrhaniu desiatkami ton papiera a hodinám prepisovania a počítania údajov z formulárov,“ uvádza mesto Nitra. Ide o integrované sčítanie. Znamená to, že získané údaje budú vychádzať tak z administratívnych zdrojov, ako aj údajov získaných v teréne.

Sčítanie prebieha výlučne elektronicky v dvoch etapách.

Prvá prebieha od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Presnejšie ide o sčítanie domov a bytov, ktoré vykonávajú obce Slovenskej republiky v spolupráci so Štatistickým úradom SR.

Druhá prebieha od 15. februára do 31. marca 2021. V tomto období sa koná sčítanie obyvateľov, na ktoré máme šesť kalendárnych týždňov.

„Obyvatelia sa budú môcť sčítať na webovej adrese  www.scitanie.sk , kde kliknú na „Sčítať sa“ a vyplnia formulár, alebo cez mobilnú aplikáciu, ktorá bude počas doby sčítania dostupná pre Android aj iOS,“ vysvetľuje mesto Nitra. Tí, ktorí sa nemôžu sčítať prostredníctvom technológií sami, môžu požiadať o pomoc blízkych, alebo využiť službu asistovaného sčítania. Vláda SR v týchto prípadoch prišla so zmenami.

Každá obec má zriadiť kontaktné miesta, kde obyvateľom so sčítaním pomôže stacionárny asistent sčítania.

Na území obce by mali pôsobiť aj mobilní asistenti sčítania, ktorí v prípade požiadania prídu do domácnosti obyvateľov. Túto službu zrejme môže ovplyvniť aj aktuálna pandemická situácia. O mobilného asistenta sčítania možno požiadať telefonicky cez call centrum alebo obec.

Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne 1. 4. a bude trvať najneskôr do konca októbra 2021. Určené je len pre tých obyvateľov, ktorí sa nevedia sčítať sami.

Naliehavosť prijatia návrhu zákona vychádza z pandemickej situácie. „Táto situácia vyvoláva potrebu vykonať asistované sčítanie obyvateľov, ktorí sa nedokážu z dôvodu zdravotných obmedzení, veku alebo nedostatku digitálnych zručností sčítať prostredníctvom elektronických formulárov na sčítanie obyvateľov sami a ani s pomocou blízkych osôb alebo iných osôb, s ktorými žijú v jednej bytovej domácnosti, v neskoršom období ako počas doby sčítania obyvateľov,“ uvádza sa v predkladanom materiáli.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password