Mesto chcelo ušetriť na športe. Krátenie peňazí narazilo na vlnu nesúhlasu

Nastáva čas uťahovania opaskov, kde je však rozumné šetriť? Poslanci v tom majú jasno.

Pondelkové mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva prinieslo dlhú rozpravu, ktorú vyvolal návrh na pozmenenie výšky dotácie pre šport. Mesto chcelo vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu ušetriť peniaze. Ako však vyplýva z vyjadrení poslancov, ukrajovať z tohto cesta by bolo nerozumné. „Čo sa týka tohto materiálu ja musím vyjadriť svoj veľký nesúhlas. V súčasnej situácii je dôležité, aby samospráva podporila šport na sto percent. Štát sa o šport takmer vôbec nestará. Je to na súkromnom sektore, ktorý takisto zaznamenáva výpadky,“ hovorí poslanec Greššo.

Jeho vyjadrenie podporil aj Jozef Stümpel , ktorého športové úspechy sa zapísali do histórie slovenského hokeja. „Chápem momentálnu situáciu, no viem, čo všetko je v možnostiach mesta. Naše športoviská sú, dá sa povedať, v dezolátnom stave. Bol by som nerád, keby niektoré kluby, čo len prežívajú, ukončili svoje fungovanie. Bol by som za to, aby sa krátenie zrušilo a aby kluby dostali 100 % prisľúbenú čiastku,“ dodáva.

Ďalšie argumenty od poslancov poukazovali na fakt, že hoci športové kluby nevykonávali svoju činnosť, museli platiť trénerov, nájmy za priestory a svoje prevádzkové náklady. Poslanec Pravda zas nerozumel tomu, prečo nebol návrh na skrátenie dotácie predložený aj komisii športu. „Tento materiál nebol predložený do komisie športu, myslím si, že takýmto spôsobom by sa postupovať nemalo,“ odkazuje Pravda.

Pixabay

Druhá strana mince sa odvoláva na vzniknutú situáciu, ktorá si jednoducho vyžaduje nevyhnutné opatrenia, ktoré ušetria peniaze. „Je dôležité povedať, že nikto nechce zrušiť podporu športu. Mne osobne príde logické, že pokiaľ tá možnosť je tak prispôsobíme výšku dotácií, tak isto, ako budeme zrejme prispôsobovať všetky výdavkové časti nášho rozpočtu,“ informuje poslanec Ágh.

Pixabay

Krátenie rozpočtu sa ale, podla slov Miloša Dovičoviča, nedotklo projektov programu Mením moje mesto, ktorý nemohol pre pandémiu zorganizovať svoje dve akcie, tie boli presunuté do rozpočtu roku 2021. Aj preto prišiel spomínaný poslanec s pozmeňujúcim návrhom, kde mestské zastupiteľstvo neschvaľuje úpravy výšky dotácií a ukladá prednostovi mestského úradu povinnosť zabezpečiť vyplatenie dotácií vo výške, ktorá sa schválila 25. 2. 2020.

Pred hlasovaním o pozmeňujúcom návrhu od poslanca Dovičoviča sa do diskusie zapojil aj Peter Oremus. Ten prízvukoval, že nitrianske športové kluby podporuje mesto len čiastočne. Hlavnými mecenášmi sú sponzori, veľké firmy, ktoré budú mať tento rok problémy samé so sebou, preto sa na ne športové odvetvie nemôže spoliehať. Na krátenie dotácií podľa jeho slov doplatí hlavne mládež, ktorá by mala dostať 50 % zo sľúbených peňazí, na ktoré chce mesto siahnuť.

Poslanci nakoniec schválili pozmeňujúci návrh poslanca Dovičoviča a krátenie príjmov na šport sa konať nebude.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password