Mesto chce zverejňovať informácie verejnej správy. Zisťuje záujem

Transparentné riadenie mesta by mala posilniť snaha o zverejňovanie otvorených dát.

Nitre sa pokúša o sprístupnenie a používanie otvorených údajov verejnej správy. Ide o štatistické údaje, ktorými samospráva disponuje, ale doteraz neboli bežne prístupné.

Mesto pripravilo dotazník, pomocou ktorého vykoná prieskum najžiadanejších datasetov zo strany verejnosti.

Do zisťovania sa podľa radnice môže zapojiť široká verejnosť, cieľom je zlepšiť kvalitu života v Nitre. Údaje sa dajú využiť na rôzne nekomerčné aj komerčné účely. „Možnosti využitia sú rozsiahle, od parkovania cez efektívnejšie využívanie mestských zdieľaných bicyklov a kolobežiek až po rôzne iné, ktoré môžu zvýšiť komfort občanom mesta a jeho návštevníkom,“ opisuje radnica.

Foto: Unspash.com

Čo sú otvorené dáta?

Vlá­da Slo­ven­skej re­pub­li­ky sa dňa 20. septembra 2011 pri­da­la k Par­tner­stvu pre ot­vo­re­né vlád­nu­tie – Open Government Partnership a v roku 2012 schválila akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie, v rámci ktorého vznikol portál otvorených dát. Vo verejnej správe sa vytvára a spracováva veľké množstvo informácií.

Otvorené dáta (open data) sú informácie alebo údaje voľne a bezplatne dostupné pre každého za rovnakých podmienok.

Bežne sú prístupné na internete v štruktúrovanej forme, ktorá umožňuje ich hromadné strojové spracovanie. Ucelená a samostatne použiteľná skupina súvisiacich údajov vytvorených a udržiavaných na určitý účel sa nazýva dataset. Okrem štatistických údajov sa tu nachádzajú aj výstupy z rôznych meračov, služieb, z oblasti dopravy či životného prostredia. Vláda SR sa v rámci iniciatívy pre otvorené vládnutie zaviazala k sprístupneniu takýchto údajov verejnej správy, na čo bol zriadený národný portál otvorených dát „data.gov.sk“. Za kvalitu zverejnených dát však zodpovedajú jednotliví poskytovatelia samostatne.

Foto: Unsplash.com

Po zistení záujmu je možné určiť si priority a dáta následne zverejniť vo forme otvorených dát,“ dôvodí nitrianska radnica.

Nitra plánuje postupne pridávať ďalšie datasety, avšak aktuálnym cieľom je zistiť o aké konkrétne má laická i odborná verejnosť záujem. „Zapojiť sa môžu všetci, ktorí požadujú vždy čerstvé štatistické informácie o meste Nitra,“ informuje magistrát, ktorý dotazník cielil predovšetkým na akademické organizácie, lokálne a celoštátne neziskové organizácie, aktivistov, médiá, vývojárov, dátových analytikov, firmy, ale aj na širokú verejnosť.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password