Mesiac úcty k starším sa bude v Nitre sláviť vo viacerých mestských častiach

Séria podujatí bude prebiehať v nitrianskych kultúrnych domoch. Úctu k starším počas vystúpení prejavia aj tí najmenší.

foto ilustračná: pixabay.com

Október je tradične mesiacom úcty k starším. „Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života. Aj tí, ktorí sú dnes seniormi, boli kedysi mladí a plní síl. Rokmi pribudli na tvárach vrásky, sily pominuli, no s rokmi prišla múdrosť, ktorú nám ďalej podávajú,“ pripomína nitrianska radnica.

Mesiac úcty k starším sa preto, bude sláviť aj v Nitre v jednotlivých mestských častiach.

Kultúrno-spoločenské stretnutia pripravuje mesto v spolupráci s výbormi mestských častí, Jednotou dôchodcov Slovenska a miestnym spolkom SČK Nitra – Mlynárce.

Prvé stretnutie s názvom Príjemne v dušiach sa bude konať 1. októbra v Kultúrnom dome (KD) v Párovských Hájoch. Od 15.00 hod. vystúpia deti z Párovských Hájov, Ladislav Erdélyi/DJ Lacko. V nedeľu 2. októbra sa o 15. hodine oslavy presunú do KD v Dolných Krškanoch. V programe Melódie zo srdca budú účinkovať Milan Perný a Hergottovci.

Tak radi sme opäť spolu je názov 3. stretnutia, ktoré sa bude konať 8. októbra o 15.00 hod. v KD v Mlynárciach. Vystúpia tu Dušan Čaplák a Milan Humpolec. 10. októbra sa bude opäť o 15.00 hod. oslavovať Pohoda s pesničkou s deťmi z MŠ v Janíkovciach, Janíkovskou studničkou a HS Orions v kultúrno-spoločenskom centre v Janíkovciach.

Skvelá nálada v Dražovciach sa bude konať 19. októbra o 15. hodine v KD v Dražovciach. Účinkovať budú deti z miestnej škôlky a Jannissa. Oslavy zakončí program s názvom Na dobrú náladu. V KD na Kyneku v ňom 20. októbra o 17. hodine vystúpia deti zo Základnej umeleckej školy J. Rosinského.

Televízia Nitrička

Forgot Password