Meranie teploty a dezinfekcia bude patriť k rannej rutine. Rúška v triedach nosiť nemusia

Dieťa s teplotou 37 stupňov a viac nebude do materskej školy prijaté.

Foto listračné (zdroj: pixabay.com)

Dobrovoľný návrat do škôl budú sprevádzať nevyhnuté opatrenia. Magistrát mesta Nitry sa už teraz pripravuje na ich znovuotvorenie. Priestory a pracovné pomôcky sú opätovne dezinfikované. V rámci organizácie chodu škôl treba zabezpečiť najmä dezinfekčné a ochranné prostriedky, papierové utierky či bezdotykové teplomery. V prípade priaznivých podmienok môžu aktivity detí prebiehať v exteriéri.

Prijímať budú len deti bez náznaku ochorenia.

„Podmienkou prijatia dieťaťa do zariadenia je čestné prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, tzv. vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia,“ vyjadrila sa Katarína Tináková, riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre. Toto prehlásenie treba odovzdať pri 1. nástupe a po každom viac ako 3-dňovom prerušení dochádzky.

Vstup rodičov bude obmedezný.

Štátny pedagogický ústav uvádza, že dieťa môže prichádzať do MŠ len v sprievode osoby žijúcej v spoločnej domácnosti, ak ide o súrodenca, musí byť starší ako 10 rokov. Podľa odporúčaní sa sprevádzajúca osoba môže v exteriéri a interiéri škôlky zdržať najviac 10 minút. Poverená osoba zabezpečí prijatie dieťaťa a skontrolovanie dokumentácie.

Do škôlky môže dieťa vstúpiť len s prekrytými hornými dýchacím cestami, s prehlásením rodičov a náhradným rúškom.

„Po vstupe do materskej školy si dieťa odloží vrchný odev, prezuje sa, vykoná dôkladnú hygienu rúk pod tečúcou teplou vodou s použitím tekutého mydla po dobu najmenej 20 sekúnd,“ informuje nitrianska radnica. V prípade, že bude mať dieťa 37 stupňov a viac, do materskej školy nebude prijaté. Meranie teploty a dezinfekcia rúk bude patriť k rannej rutine vo všetkých zariadeniach.

V škôlke a vo vonkajšom areáli deti rúška nosiť nemusia.

V zariadeniach sa vyžaduje pravidelné umývanie rúk a časté vetranie priestorov. Stravovanie by podľa možností malo prebiehať v miestnosti, kde sa škôlkari počas dňa zdržujú. Opatrenia sa týkajú aj poobedného spánku. „Každá skupina detí v rámci popoludňajšieho spánku spí len s tými škôlkarmi, s ktorými je v skupine počas dňa,“ objasňuje mestský úrad v Nitre. V príprade problémov s kapacitami starší škôlkari nemusia absolvovať poobedný odpočinok.

Ministerstvo vyjadrilo snahu pomôcť materských a základným školám po znovuotvorení.

„Za vytvorenie a udržanie bezpečného prostredia pre žiakov aj pedagógov na konkrétnej materskej alebo základnej škole v súlade s aktuálnymi predpismi je zodpovedný jej zriaďovateľ,“ uvádza Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Rezort spolu so Správou štátnych hmotných rezerv SR v súčasnosti vykonáva aktivity, ktorými chce zriadovateľom pomôcť pri zabezpečení ochranných pomôcok na prvé dni po otvorení.

Podrobné informácie o objeme, rozsahu, dostupnosti a spôsobe distribúcie uverejní rezort v pondelok 25. mája 2020.

Zriaďovateľ školy rozhoduje o dĺžke prevádzky zariadenia v závislosti od personálnych, materiálnych a priestorových možností so zreteľom na povolený počet detí v skupine. Osoby z ohrozených skupín (tehotné ženy, osoby staršie ako 60 rokov a ľudia s chronickými ochoreniami či zníženou imunitou), ktoré v zariadení pracujú, túto skutočnosť pred návratom do zamestnania uvedú v dotazníku.

Školy v Nitre už postupne zverejňujú prvé informácie týkajúce sa otvorenia.

Napríklad MŠ Topoľová bude otvorená od 6.45 hod. do 15.45 hod. Dúfajú, že všetky potrebné informácie budú zverejnené do 27. 5. V tento deň by mali triedne učiteľky telefonicky kontaktovať rodičov o podmienkach nástupu dieťaťa do školy. Vzhľadom na zníženie počtu detí v skupine na 15, kapacity naplnili na maximum.

Prednosť dostávajú deti rodičov v prvej línii a zamestnaných rodičov, ktorí vykonávajú svoju profesiu na pracovisku.

ZŠ na Šklutétyho ulici požiadala rodičov, aby vyplnili záväznú online prihlášku či dieťa do školy nastúpi. Budova bude pre žiakov 1. až 5. ročníka otvorená od 7.30, školský klub iba pre 1. až 4. ročník do 16.30. Rozvrh bude upravený. V triedach môže byť najviac 20 detí, rúška musia mať iba v spoločných priestoroch, v triedach nie. Okrem balíka hygienických vreckoviek si aj sem deti každý deň musia priniesť 2 rúška.

Štátna školská inšpekcia vzhľadom na zložitosť situácie očakáva odchýlky od bežného výchovno-vzdelávacieho procesu.

Školy by pri ogranizácii programu mali brať do úvahy aj fakt, že časť žiakov sa vyučovania nezúčastní. Písomné a ústne škúšanie by sa nemalo realizovať 3 týždne po otvorení škôl, pravdepodobne k nemu teda už v tomto školskom roku nedôjde. O výpomoc môžu školy požiadať študentov – budúcich učiteľov. Väčšie podujatia a viacdňové výlety, ktoré patria ku koncu školského roka sa organizovať nebudú.

Plné znenie odporúčaní si môžete pozrieť na webe rezortu školstva, vedy, výskumu a športu.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password