Meranie hluku z R1 PR1BINA: Na výsledky si budeme musieť ešte počkať

Občania zápasia s hlukom z rýchlostnej cesty. V minulosti petíciou žiadali dobudovanie protihlukovej steny.

Občania mestských častí Staré mesto, Čermáň a Krškany podpísali koncom minulého roka petíciu. Už od roku 2011 ich totiž sužuje hluk, ktorý je zapríčinený tým, že neboli nainštalované projektované protihlukové steny.

„Tento problém už trvá niekoľko rokov. Podstatou problému je, že nie sú údajne z tvrdení obyvateľov zverejnené namerané hodnoty hluku, ktoré má zabezpečovať Granvia ako koncesionársky správca tej diaľnice,“ povedala začiatkom roka pre TV Nitrička vtedajšia viceprimátorka mesta Nitra Michaela Hefková.

V súvislosti s hlukom už jedna petícia v minulosti spísaná bola.

Podľa slov Raymonda Kaňu prišli autorizované firmy, ktoré merali hluk. Platené však boli Granviou. Výsledky merania hluku im odmietli dať z dôvodu, že ich objednávateľom bola Granvia. O výsledky teda požiadali aj samotnú spoločnosť Granvia, ale dopadli podobne. „Odvtedy sú tu rôzne podivné manipulácie, nejaké hlukové normy, s ktorými sa manipuluje,“ hovorí predseda petičného výboru Kaňa.

Hefková sa pre TV Nitrička vyjadrila, že obyvatelia požadovali, aby boli uverejnené merania za všetky dotknuté roky, ale trvajú aj na tom, aby bola vybudovaná protihluková stena. Občania sa s týmto problémom obrátili aj na vedenie mesta.

„Obyvatelia chcú, aby v rámci prenájmu prenosného zariadenia na meranie hluku Mesto Nitra pomohlo s uhradením nákladov na elektrickú energiu. Momentálne sme v situácii, že preverujeme, aké budú reálne náklady, aké dlhé obdobie sa bude monitorovať, dotknuté územie a zároveň sa rieši táto problematika aj na úrovni ministerstva, ktoré posudzovalo tento problém a už vydalo stanovisko, aby Granvia sprístupnila údaje do polovice roka 2019,“ dodala Hefková.

Hovorkyňa spoločnosti Granvia na začiatku roka povedala, že do polovice júna tieto merania spoločnosť sprostredkuje. „Spoločnosť GRANVIA, a.s., koncesionár projektu R1 PR1BINA vykoná meranie hluku do konca júna 2019 v termíne závisiacom od klimatických podmienok. Na meranie hluku sú požadované isté kritéria, ktoré nemožno dosiahnuť v zimnom období. Meranie vykoná odborne spôsobilý subjekt. Posledné meranie hluku bolo vykonané v roku 2015, namerané hodnoty boli v rámci limitných hygienických hodnôt,“ informovala na začiatku roka hovorkyňa spoločnosti Granvia Mia Bajáková.

AKÁ JE AKTUÁLNA SITUÁCIA?

Spomínané meranie prebehlo v období máj až júl 2019, vtedy, keď klimatická situácia spĺňala normové podmienky potrebné pre merania tohto typu. „Omeškanie termínu spôsobilo nepriaznivé počasie. Výsledky merania sú zasielané na Útvar vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy a výstavby SR,“ dodáva Bajáková.

AKO MESTO RIEŠI PROBLÉM S HLUKOM Z R1 PR1BINA?

„Petíciu č. 24/2018 ohľadne hluku z R1 sme odstúpili na priame vybavenie Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorá ju postúpila ministerstvu dopravy,“ informoval hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek.

Správa o prešetrení petície č. 24/2018 je uverejnená na stránke mesta, modul transparentné mesto – hlavný kontrolór. V súvislosti s hlukom z R1 má mesto informácie o meraní v jej blízkosti. „V rámci Plánu udržateľnej mobility (PUM) je spracované modelovanie hladín hluku existujúcej akustickej situácie, ako i návrh opatrení pre budovanie protihlukových stien. Podotýkam, že tento materiál bol vypracovaný v rámci PUM a teda sa snažil merať hlučnosť pre celé mesto Nitra, teda sa nezameral iba na R1,“ dodáva Holúbek.

Celú štúdiu nájdete na stránke: https://www.nitra.sk/zobraz/sekciu/pum-10441  v sekcii HLUKOVÁ ŠTÚDIA – meranie hladiny hluku + mapové podklady. 

Dôležité je počkať si na výsledky merania.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: marko.mikulasik@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password