Memorandum mesta Nitry a Slovenskej technickej univerzity má riešiť aj predĺženie pešej zóny

Základným bodom je teraz vyriešenie dopravnej otázky. S tým má pomôcť STU.

zdroj: TV Nitrička

Mesto Nitra oslovilo Stavebnú fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, čoho výsledkom je vznik memoranda. Jeho predmetom je napríklad „riešenie koncepčných problémov týkajúcich sa mesta Nitra v oblasti komplexnej problematiky stavebníctva, dopravy, architektúry a urbanizmu,“ uvádza materiál, ktorý bol predložený mestskému zastupiteľstvu na poslednom tohtoročnom zasadnutí.

Poslanca Pavla Obertáša zaujímalo, čo prinesie mestu a či je vôbec v tomto prípade potrebné uzatvárať memorandum. Podľa Matúša Maruniaka, dočasne povereného vedením odboru dopravy na radnici, je potrebné mať podpísané toto memorandum, z ktorého vychádzajú ďalšie aktivity. Viac svetla priniesla poznámka Dávida Moravčíka, ktorý uviedol, že ide o akciu, aká tu asi ešte z hľadiska infraštruktúry nebola (predĺženie pešej zóny, pozn. red). Odznelo tiež, že materiál nebol preberaný na komisiách, načo viceprimátor Špoták prisľúbil skvalitnenie predkladania materiálov pre jednotlivé komisie.

„Áno, je to predĺženie pešej zóny. STU-čka bola oslovená z dôvodu riešenia dopravy,“ potvrdil Maruniak.

Podľa jeho slov bude doprava v tomto prípade najväčší problém, predĺženie pešej je ním podmienené.„Pokiaľ ide o projekt predĺženia pešej zóny pracujeme na tom na Útvare hlavného architekta (ÚHA) od roku 2019, od leta, kedy sme prišli k nejakému riešeniu, ktoré ale nie je odkomunikované so žiadnymi autoritami, nakoľko nemáme technicky vyriešený presne tento problém“ vyjadril sa hlavný architekt mesta Viktor Šabík. Pri prerátaní všetkých súvisiacich dopravných zaťažení má pomôcť práve STU. „Bez tohto materiálu na KDI (Krajský dopravný inšpektorát, pozn. red.) ani nemusíme chodiť,“ dodal Šabík. Vec nebola zatiaľ predkladaná komisiám, nakoľko toto je podľa hlavného architekta „bod nula“, ktorý treba vyriešiť. Pôvodný projekt predĺženia bol spracovaný už veľmi dávno, no nespĺňa parametre, ktoré sa dnes očakávajú.

Na margo dohadov a odhodov o tom, ako bude projekt predlžovania vyzerať, Šabík uviedol, že môžu iba uškodiť. Vyjadril sa, že pokiaľ nie je súhlas KDI a Krajského pamiatkového úradu (KPÚ), je o veci kontraproduktívne hovoriť.

Samotné slovné spojenie „pešia zóna“ sa v názve memoranda podľa slov viceprimátora Miloslava Špotáka nenachádza, pretože je tu potenciál riešiť ním aj ďalšie záležitosti.

Spolupráca z STU má zabezpečiť údaje, ktoré požaduje KDI. Až následne majú prebiehať konzultácie aj s pamiatkarmi.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password