Materská škola vo Vrábľoch získala dotáciu na rekonštrukciu

Mesto Vráble získalo dotáciu 366 546 eur z Environmentálneho fondu na rekonštrukciu Materskej školy Lúky.

Projekt je zameraný najmä na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy. V rámci rekonštrukcie bude vykonané zateplenie obvodového plášťa a strešnej konštrukcie. Navrhujú sa aj úpravy, na základe ktorých dôjde k odstráneniu funkčných porúch, a tiež k zlepšeniu tepelno–technických vlastností celého objektu materskej školy.

Projekt taktiež napomôže k zníženiu energetickej náročnosti budovy a efektívnejšiemu využitiu zdroja tepla.

Po rekonštrukcii sa budova zaradí do vyššej energetickej triedy a zabezpečí sa tým nielen zníženie emisií, no dosiahne sa aj zvýšenie výhrevnosti budovy. „Znížia sa energetické straty, ktoré vznikali fyzickým opotrebením budovy. Od projektu sa očakáva aj pokles výdavkov spojených s vykurovaním,“ informovala radnica.

Televízia Nitrička

Forgot Password