Máte neplatnú technickú a emisnú kontrolu? Nestresujte, pokutu nedostanete

Mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne riešenia. Polícia pokuty za neplatnú technickú a emisnú kontrolu v čase mimoriadnej situácie neukladá.

Vlastníci vozidiel, ktorí nemôžu absolvovať technickú alebo emisnú kontrolu v období, kedy je vyhlásený mimoriadny stav, nebudú pokutovaní. Platí to však len pre tých, ktorým platnosť kontrol skončila 12. marca 2020.

Policajti tak až do odvolania nebudú ukladať sankcie, nezadržia osvedčenie o evidencii vozidla I alebo časť II, technické osvedčenie vozidla ani tabuľky s evidenčným číslom. To však neznamená, že vodiči nemusia dodržiavať dopravené predpisy. Práve naopak, o to viac by mali dbať na svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky.

Pokyn vydal Prezident Policajného zboru v súvislosti s automatickým generovaním pokút za neplatnú TK a EK.

Štát vedie databázu, v ktorej sú evidované všetky automobily a ich technické a emisné kontroly, vrátane dátumov, kedy ich majú absolvovať. Systém vie tiež určiť, kedy má majiteľ najneskôr pristaviť auto ku kontrole. Pokiaľ tak neurobí, majiteľovi vozidla automaticky zašle poštou pokutu. Automaticky generované rozkazy a pokuty vydávajú Okresné súdy. „V prípade, že prevádzkovatelia vozidiel obdržia rozkaz o uložení pokuty, odporúčame im podať odpor z dôvodu mimoriadnej situácie, ako objektívnej príčiny nesplnenia tejto povinnosti,“ uvádza prezident PZ.

V dôsledku aktuálnej situácie sa na klientských centrách od 16. marca skracujú úradné hodiny.

Do budovy klientského centra, okresného úradu, Policajného zboru, kde sú poskytované služby evidencie vozidiel, je umožnený vstup len osobám s dohodnutým termínom na konkrétny úkon. Tie sa od pondelka skracujú na 3 hodiny denne – od 8.00 do 11.00. Aj v prípade dohodnutého termínu je vstup do klientského centra umožnený maximálne 5 minút pred termínom. Počas úradných hodín okresného úradu je k dispozícií len podateľňa.

Polícia upozorňuje, že v záujme ochrany zdravia pracovníkov aj všetkých občanov sú na tieto pracoviská vpustení len klienti s rúškom, šálom alebo inou obdobnou ochranou tváre.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password