Mariánska púť na nitrianskej Kalvárii priláka veriacich z celého Slovenska

Tradičné podujatie, ktoré spája všetkých veriacich sa začína v piatok 14. augusta a vyvrcholí v nedeľu 16. augusta slávnostnými bohoslužbami.

Prvý deň podujatia budú môcť návštevníci absolvovať modlitby ruženca a svätú omšu. „V sobotu 15. augusta budú liturgické slávenia v slovenskom i maďarskom jazyku dopĺňať pobožnosť Krížovej cesty, adorácia a ďalšie modlitby,“ informovalo TASR nitrianske biskupstvo. Nedeľný program zakončí hlavný bod akcie – dve slávnostné omše. Prvú bude sprevádzať provinciál Spoločnosti Božieho Slova Pavol Kruták, druhú biskup nitrianskej diecézy Viliam Judák.

Mariánska púť ma za sebou bohatú tradíciu. Už v decembri roku 1765 zaviazal obyvateľov Nitry biskup Ján Gustíni svojou listinou, aby sa každoročne práve 15. augusta uskutočnila púť na sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Všetko mal viesť a dohliadať na priebeh mestský farár. Biskup Gustíni zaviedol aj zvyk, podľa ktorého slávnostné bohoslužby vždy vedie nitriansky biskup. Tento obyčaj sa pokračuje dodnes.

V minulosti mala púť aj politickú symboliku.

Pre mnohých veriacich sa stala znakom odporu voči komunizmu, ktorý zakazoval presadzovanie viery. Počas 80. rokov sa tu práve preto stretávali tisícky pútnikov, ktorí chceli nenásilne protestovať proti vtedajšiemu režimu. Nezastavil ich ani fakt, že boli pod drobnohľadom príslušníkov ŠtB – vtedajšej štátnej služby, ktorá monitorovala pohyb osôb. Uvádza sa, že jej príslušníci neraz vypínali elektrický prúd, aby tak znemožnili počúvanie kázne.

Televízia Nitrička

Forgot Password