Májový program v bode. K7

Tento mesiac sa v bode. K7 tvorí a hrá sa na ekologické témy, pozerá na dobré filmy, tancuje salsa, stoluje s dobrými priateľmi a dobrým jedlom, prechádza sa nocou s výtvarnými umelkyňami a diskutuje otvorene o nenávisti.

Nové formáty – Tančiareň SVET a Diskusie o inakosti: Kde sa rodí nenávisť

Priestor bodu.K7 sa vždy raz v mesiaci premení na multikultúrnu Tančiareň SVET. Prvá tančiareň sa bude niesla v latino-amerických rytmoch a v znamení salsy. Dramaturg a divadelný kritik Miro Zwiefelhofer začína
so sériou diskusných večerov na aktuálne témy s hosťami – v prvej z Diskusií o inakosti s názvom Kde sa rodí nenávisť bude so sociológom Michalom Vašečkom a riaditeľkou Post Bellum SK Sandrou Polovkovou debatovať o príčinách a dôsledkoch nenávisti.

Medzinárodný vyšehradský fond podporil pokračovanie medzinárodného projektu, ktorý rozvíja kritické myslenie o umení

Aj v tomto roku sa vybraní mladí profesionáli z oblasti divadelnej kritiky a teórie zúčastnia intenzívnej série workshopov, seminárov, diskusií a tvorivých stretnutí. Počas 32. Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra sa uskutoční už 9. ročník medzinárodného projektu V4@Theatre Critics Residency. V rokoch 2015 – 2022 získalo cenné skúsenosti a zručnosti v oblasti reflexie divadelného umenia 102 účastníkov zo 16 krajín. Podrobné informácie a výzvu na prihlasovanie účastníkov zverejnia na prelome mája a júna 2023.

Prípravy programu Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2023

V týchto dňoch oslovujú prvé divadlá zo zahraničia (Belgicko, Španielsko, Ukrajina) a zo Slovenska vybraté kurátormi Martinou Vannayovou, Jánom Šimkom a Mirom Zwiefelhoferom do hlavného programu festivalu, ktorý sa uskutoční od 22. do 27. septembra 2023. A po prvý raz zverejňujú základný vizuál festivalu od Tomáša Vicena s témou odozvy / responses. Celý program festivalu bude zverejnený v júni.

Umenia pre školy

Bod. K7 pozýva pedagógov so skupinami detí a mládeže do ich priestoru – priestoru pre kultúru, kreativitu a komunitu. Návšteva kultúrneho priestoru a kontakt so živým umením majú vo vzdelávacom procese svoje miesto a svoju úlohu. V bode.K7 si pre predškolákov, žiakov základných škôl a študentov stredných škôl pripravili podujatia, ktoré prepájajú aktuálne témy, film, divadlo, tvorivú činnosť a diskusiu.

Prezentácia programu Umenie pre školy sa uskutoční 30. 5. 2023 o 14.00 v bode.K7.

Presahy Divadelnej Nitry 1992 – 2021

V apríli uviedol v bode.K7 predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Branislav Becík, PhD. do života novú knihu o Divadelnej Nitre, mapujúcu tri desaťročia festivalu, a jej „presahoch“ do rozličných oblastí kultúrneho, spoločenského a politického života. S autorkami a autormi sa diskutovalo o ich osobnom a profesijnom vzťahu k tomuto významnému festivalu. Kniha rozpráva príbeh Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra ako platformy pre kultúrnu výmenu, mediátora medzinárodnej spolupráce, nositeľa impulzov myslenia o umení a spoločnosti, lakmusového papierika stavu vecí verejných. Prináša tiež cenné zoznamy ľudí, inštitúcií, realizovaných projektov a aktivít.

Televízia Nitrička

Forgot Password