Majitelia a užívatelia pozemkov by mali skontrolovať stromy vo svojom okolí

Stromy a kríky s výškou nad 3 metre je potrebné orezať.

Vzhľadom na bezpečnosť a kvalitu elektrickej energie by majitelia a užívatelia pozemkov mali skontrolovať svoje okolie a stav zelene. „Majitelia a užívatelia pozemkov majú povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 metre od zeme a je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 metre po oboch stranách elektrického vedenia,“ spresňuje Timea Galová z nitrianskej radnice.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná preto vyvzýva vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov k orezaniu a ostráneniu porastov, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť a dodávku elektrickej energie. Povinnosť treba splniť do 31. 1. 2022.

„V prípade , že stromy a kríky prerastú do výšky nad 3 metre, má povinnosť majiteľ alebo užívateľ pozemku zabezpečiť ich orezanie alebo vyrezanie. Ak sú stromy v nebezpečnej vzdialenosti od elektrického vedenia, požiadajte o vypnutie vedenia aspoň 25 dní pred plánovaným orezom stromu,“ dopĺňa informácie mestský úrad.

foto ilustračná: pixabay.com

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password