Ľudia starajúci sa o zdravotne postihnuté osoby môžu požiadať o odľahčovaciu službu

Služba má osobám, ktoré opatrujú, poskytnúť nevyhnutný odpočinok.

foto ilustračné (pixabay.com)

Takzvaná odľahčovacia služba predstavuje sociálnu službu, ktorá je poskytnutá osobe, ktorá opatruje inú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. „Cieľom je umožniť opatrovníkom nevyhnutý odpočinok,“ vysvetlila Lenka Mareková z Mestského úradu v Nitre.

Služba môže byť poskytnutá na celé dni a najviac na 30 dní, pričom opatrovník ich nemusí čerpať nepretržite, ale zároveň to musí byť najmenej 12 hodín denne. „Počas odpočinkovej doby má opatrovník nárok na príspevok za opatrovanie,“ uvádza nitrianska radnica.

K podmienkam poskytnutia odľahčovacej služby patrí posudok vydaný príslušným úradom práce sociálnych vecí a rodiny deklarujúci ťažké zdravotné postihnutie opatrovanej osoby a doklad, ktorý preukazuje, že žiadateľ je opatrovníkom ťažko zdravotne postihnutej osoby.

Mesto poskytne službu podľa výberu opatrovníka. Môžu ísť o ambulantnú sociálnu službu (pobyt v dennom stacionári), terénnu sociálnu službu (prebieha v domácom prostredí občana na území mesta Nitry) a pobytovú službu. Klient platí úhradu za stravovanie vo vybranom zariadení a úkony starostlivosti o svoju domácnosť a základné sociálne aktivity v opatrovateľskej službe. „V prípade záujmu o poskytovanie odľahčovacej služby je potrebné obrátiť sa na Mestský úrad v Nitre – odbor sociálnych služieb na telefónnom čísle 037/ 6502 288,“ dodáva Lenka Mareková.


Televízia Nitrička

Forgot Password