LEX KORONA

Vláda SR sa dohodla so slovenskými bankami na odklade splátok. Čo presne to znamená?

Odklad splátok úverov bol krok, ktorý zrejme odvrátil finančnú a platobnú úverovú neschopnosť. Po schválení poslancami NR SR sa čaká už len na podpis prezidentky SR. „Opatrenie vlády vo forme odkladu splátok vnímame ako jednu z logických možností, ako odľahčiť dnes už v mnohých domácnostiach alebo malých a stredných podnikoch zaťažené rozpočty. Jeho nevyhnutnosť potvrdzuje aj fakt, že za posledné roky patrí Slovensko k najrýchlejšie sa zadlžujúcim štátom v Európskej únii,“ hovorí Martin Daráš, odborník na financie.

Pixabay

Z dostupných informácií vyplýva, že sa bude dať odložiť splácanie úverov, ktoré majú splátkový kalendár: „Opatrenie sa bude týkať všetkých úverov so splátkovým kalendárom. Pre fyzické osoby ide hlavne o hypotéky a spotrebné úvery. Na kontokorentné úvery a kreditné karty sa dané opatrenie nevzťahuje,“ spresňuje Martin Daráš.

O odklad bude možno požiadať počas trvania krízy spôsobenej COVID-19 na maximálne 9 mesiacov a len raz. „O odklad budú môcť požiadať len ľudia, ktorí nie sú v omeškaní splátok viac ako 30 dní a dlh je menší ako 100 eur,“ upozorňuje Martin Daráš.

Pixabay

Analytik odporúča, aby ľudia, ktorí netrpia nedostatkom zo vzniknutej krízy a môžu svoj úver splácať, tak robili ďalej podľa plánu. „Ak momentálne nemajú ľudia alebo rodiny výrazne znížený príjem resp. nevypadol hlavný príjem v domácnosti, s využitím odkladu splátok by som odporúčal byť rezervovaný a pristupoval k nemu veľmi zodpovedne,“ odporúča Daráš.
Podanie žiadosti na odklad splátok úveru sa bude dať cez e-mail, telefón a on-line bankovníctvo. Každá žiadosť by mala byť schválená za pár dní. „Podanie a vybavenie žiadosti by malo byť rýchle a nemalo by byť spojené so žiadnym administratívnym poplatkom, tak ako sme zvyknutí pri štandardných úkonoch banky,“ hovorí finančný analytik.

Pixabay

Možnosti spôsobu odkladu závisia na ľuďoch. Tí budú môcť predĺžiť celkovú splatnosť úveru alebo “rozložiť odklad do mierne zvyšných splátok tak, aby celková doba splatnosti úveru zostala nezmenená”. Analytik však odporúča zvoliť si čo najkrajší čas odkladu splátok, bez predlžovania splatnosti.

Úverový register zostane čistý aj napriek podaniu a schváleniu žiadosti na odklad. V záznamoch klienta sa objaví informácia, že prestal splácať na základe zákona: LEX KORONA, čo nemá mať vplyv na budúce poskytnutie úveru.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password