Letný tábor: Fyzika ako ju nepoznáme

Tábor FAJN-Fyzika Ako Ju Nepoznáme je názov mestského denného tábora určeného pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií vo veku 11 až 15 rokov, ktorý tento rok oslávi 15 rokov svojej existencie.

Snahou organizátorov je priblížiť deťom fyziku tak, aby zmenili svoj postoj voči nej. Občianske združenie VAU a Katedra fyziky UKF v Nitre vytvorili jedinečný tábor, počas ktorého si deti každý rok „odnesú kus fyziky“.

„Sme radi, že sme vôbec tento rok mohli tábor zorganizovať, a tak sme sa pokúsili vybrať tému, ktorá by bola zaujímavá a zároveň decká sa ju učili v čase korony doma.  Témou tohtoročného tábora preto bude rýchlosť,“ hovorí Ľubomíra Valovičová. 

Rýchlosť bude tento rok skúmať 32 detí v termíne 20. až 24. júla 2020 v priestoroch Fakulty prírodných vied UKF v Nitre. Deti zažijú rýchlosť aj na „vlastnej koži“, keď budú skúmať rýchlosť motokár na motokárovej dráhe.

ilustračné foto, zdroj: pixabay

Tábor FAJN predstavuje inovatívnu formu vzdelávania a spôsob, ako vzbudiť u detí záujem o fyziku a prírodné vedy. Počas tábora budú mať deti možnosť aj v obyčajnej hre objaviť skryté záhady, fakty a javy z fyziky. Na aktivity, ktoré väčšina z nás berie ako samozrejmosť, sa pozrú aj z iného uhla a popritom objavia, že mobily a tablety sa môžu využívať aj na vzdelávanie, nielen na zábavu. 

Hlavnou myšlienkou tábora je rýchlosť. Deti búdu prvé tri dni riešiť zaujímavé fyzikálne úlohy spojené s rýchlosťou. Ich úlohou bude čo najlepšie sa zoznámiť s meraniami a postupmi riešenia rôznych úloh.

Tieto vedomosti môžu potom zúročiť vo štvrtok na motokárovej dráhe v Dolnej Seči, kde budú počas celého dňa merať akceleráciu v zákrute alebo zisťovať rozdiel medzi okamžitou a priemernou rýchlosťou motokár.

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password