Letné kúpalisko ukončilo sezónu

Uplynulý víkend bola na nitrianskom kúpalisku ukončená sezóna 2019. Návštevníci sa s ňou mohli rozlúčiť podujatím s názvom La Fiesta Cubana. Tohtoročná sezóna priniesla niekoľko noviniek.

Ešte v máji mesto Nitra oznámilo, že sa bude meniť cenová politika športovísk v Nitre. Zmeny sa mali dotknúť aj kúpaliska na Sihoti. Súviseli s rozdielom medzi nákladmi, ktoré mesto na športoviská vynakladá a ziskom z ich prenájmu. Vyplývali tiež zo snahy mesta zreálniť ceny vstupov v porovnaní s inými mestami. Komisia pre šport navrhla, aby sa vstupné na kúpalisko zvýšilo z 2, 50 € na 4 €.  „Ani po plánovanom zvýšení cien sa nepriblížime k cenám, ktoré majú v mestách podobnej veľkosti a na porovnateľne vybavených športoviskách,“ vyjadril sa viceprimátor mesta Daniel Balko.

Zvýšenie cien vyvolalo aj negatívne reakcie. Spolu s nárastom vstupného návštevníci pochopiteľne očakávali aj kvalitnejšie služby. „…ale za zvýšenými cenami by sme chceli aj zvýšenú kvalitu. Však uvidíme,“ znel komentár na sociálnej sieti.

„Peniaze zo zvýšeného vstupného plánujeme využiť na skvalitnenie služieb na kúpalisku aj na plavárni. Vytvoríme tak kúpalisko, ktoré bude hodné krajského mesta,“ dodal Daniel Balko.

Napokon boli ceny vstupov na kúpalisko upravené na 4 € pre dospelého návštevníka. Občania s trvalým pobytom v Nitre boli zvýhodnení. Za vstupné zaplatili 3, 50 €. Dôchodcov, deti do 15 rokov a dospelých ZŤP stálo vstupné 2 €. Deti do 3 rokov, deti ZŤP a doprovod k ZŤP dieťaťu mal vstupné zdarma. „Úprava ceny sa podľa návštevnosti, dá sa povedať, že nijakým spôsobom neodzrkadlila,“ povedal poslanec mestského zastupiteľstva a vedúci oddelenia športových zariadení, Miloš Dovičovič. „Návštevnosť kúpalisko takého typu, aký máme v Nitre, to znamená sezónneho letného kúpaliska, je z viac ako 90 % závislá od počasia,“ dodal Dovičovič. Z tohto hľadiska bola sezóna pomerne priaznivá. „Myslím, že toto leto je porovnateľné alebo možno aj lepšie ako minulý rok. Čo sa týka tržieb, nesťažujeme sa,“ vyjadril sa k uplynulej sezóny vedúci kúpaliska, Jozef Bubeník.

Za tieto sumy kúpalisko na Sihoti ponúklo kapacitu cez 3 500 osôb. Kapacita vodnej plochy je 718 osôb.

Návštevníkom bolo k dispozícii 6 bazénov – plavecké aj detské s atrakciami a toboganom. Súčasťou areálu sú aj priestory na plážové športy.

Jednou z noviniek tohto roka bolo prestrešenie detského bazéna trojuholníkovými plachtami, ktoré vytvárajú nad časťou bazéna ochranu pred priamym slnečným žiarením.

Novinkou je aj dlažba medzi rekreačným a detským bazénom. Niektorým návštevníkom prekážala nízka teplota vody v detskom bazéne. Očakávajú tiež plnohodnotné sprchy, toalety či prezliekárne. Mesto plánuje ďalšie vylepšenia zavádzať postupne. V budúcom roku by k nim malo patriť viac stravných prevádzok, viac možností sedenia, zlepšenie ponuky jedál aj úprava food courtu. O priebehu sezóny 2019 informovala v spravodajstve aj TV Nitrička.

Celková suma vynaložená na údržbu, opravy a prípravu kúpaliska dosiahla výšku okolo 25-tisíc €.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password