Letné kino za vysvedčenie? Deti netrestajte, radšej ich motivujte

Netrestajte deti za vysvedčenie, radšej ich za odmenu zoberte do letného kina. Neformálna skupina Tormošani usporadúva premietanie detského animovaného filmu.

Akcia s názvom Letné kino za vysvečko má byť odmenou pre žiakov a študentov za ich vynaložené úsilie počas celého školského roka. Avšak v posledných rokoch nie je novinkou, že s blížiacim sa koncom školského roka, stúpa aj riziko samovrážd u detí, a to práve kvôli vysvedčeniu. Deti by sa za známky trestať nemali, nie každý má na učenie nadanie a môže vynikať inými zručnosťami a schopnosťami. Namiesto trestov a zákazov je vždy lepšou cestou ich motivácia a pochvala za snahu, ktorú vynaložili počas roka v školských laviciach presne tak, ako deti s jednotkami. Aj títo žiaci v Nitre môžu byť odmenení tým, že ich vezmete na premietanie filmu, kde sú si všetky deti rovné bez ohľadu na známky.

Ak patríte k tým, ktorí rozmýšľajú, že svoje dieťa za odmenu na premietanie zoberú, máte možnosť zahlasovať, aký film by ste chceli na premietaní so svojou ratolesťou vidieť. Spraviť tak môžete na facebookovej stránke Tormošani. Možnosti sú nasledovné:

A: Justin: Jak se stát rytířem
B: Hurvínek a kouzelné muzeum
C: Norman a duchové
D: Snehová kráľovná: Tajmstvo ohňa a ľadu

Do komentáru treba napísať jedno písmeno A,B,C alebo D, podľa toho, aký film sa vám páči. Najviac komentárov pre daný film vyhráva. Hlasovať môžete iba jedenkrát a tiež iba za jeden film, inak bude hlas vymazaný. Hlasovanie trvá do nedele 16.6. 2019 do polnoci.

 ,,Na sociálnej sieti som sa rozhodol vytvoriť takúto anketu práve preto, lebo sa tam nachádza množstvo ľudí. Chceli sme to spraviť anketovo, nech si ľudia vyberú, ktorý film chcú vidieť. Aby to nebolo tak, že sme si my vybrali film a ľudia nebudú možno ,,spokojní“ s naším výberom. Tak sme im dali tú možnosť, nech si vyberú oni,“ hovorí člen skupiny Tormošani, Róbert Mikulášik.

,,Prostriedky pre túto akciu sú z grantového programu Mením Moje Mesto. Premietanie by sa malo uskutočniť 28.6. 2019 na Dopravnom ihrisku na Chrenovej ulici, niekedy po 20. hodine, závisí to od tmy, “ dodáva.

Marko Mikulášik

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: marko.mikulasik@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password