Lehota podávania žiadostí o pomoc pre materské školy sa predlžuje

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s rezortom školstva predlžuje termín podávania žiadostí o pomoc pre materské školy do 31. decembra 2020.


S cieľom vyjsť v ústrety materským školám, ktoré nemajú elektronické certifikáty NASES a plánujú si o ne požiadať, aby mohli čerpať finančnú pomoc, predlžuje ministerstvo termín podávania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku až do 31. decembra 2020. Materské školy podávajú žiadosti elektronicky na miestne príslušného úradu práce. V prípade, že žiadateľ je zriaďovateľom viacerých materských škôl, predkladá žiadosť na úrad práce podľa svojho sídla. 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s rezortom školstva pripravilo projekt Podpora udržania zamestnanosti v materských školách s alokáciou 86,31 mil. eur.

 „Ministerstvo školstva sa na nás obrátilo s požiadavkou, či by sme vedeli sprocesovať pre materské školy rovnakú Prvú pomoc, ako sme to urobili pri iných zamestnávateľoch, resp. SZČO. Keďže od začiatku koronakrízy sa snažíme v čo najväčšej miere pomáhať ľuďom, pokračujeme v tom aj prostredníctvom tohto projektu na udržanie približne 22-tisíc pracovných miest v materských školách,“  uviedol minister Milan Krajniak.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplácajú žiadateľom, ktorí splnia podmienky čerpania pomoci, finančný príspevok na úhradu časti mzdových nákladov vo výške 80 percent hrubej mesačnej mzdy, najviac do výšky 1 100 eur na jedného zamestnanca na mesiac pedagogickým, odborným a nepedagogickým zamestnancom s nástupom práce najneskôr 1. marca 2020. Príspevok sa vypláca za obdobie od 13. marca 2020 do 30. júna 2020. Podmienkou je, že ku dňu podania žiadosti nie sú zamestnanci vo výpovednej dobe.

Bližšie informácie o projekte a pomôcku k vyplneniu žiadosti o poskytnutie finančného príspevku žiadatelia nájdu na www.pomahameludom.sk , pričom o príspevok bude možné požiadať výlučne prostredníctvom portálu www.slovensko.sk .

Materské školy, respektíve ich zriaďovatelia, budú žiadať jednou žiadosťou za celé oprávnené obdobie, ktorej súčasťou je aj výkaz pre priznanie príspevku. 

Zdroj foto: ilustračné

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password