Laureátmi festivalu Akademická Nitra 2021 sa stali súbory Hornád a Aurora Borealis

Včera podvečer sa na Svätoplukovom námestí konal Galaprogram Academia Universitas Medzinárodného akademického festivalu folklórnych súborov Akademická Nitra 2021. Jeho súčasťou bolo predstavenie niekoľkých súťažiacich folklórnych súborov, vyhlásenie Laureátov festivalu a odovzdanie štafety ďalšiemu organizátorovi.

Pred oficiálnou časťou festivalu sa konala ešte poludňajšia generálka folklórnych súborov v areáli ŠD Zobor.

O 14. hodine v ŠD Nitra zástupcov účastníkov festivalu prijali a prihovorili sa im nasledovní: Libor Vozár – rektor UKF, Marek Hattas – primátor mesta Nitra, Silvia Detvayová – vedúca Odboru kultúry a športu Úradu NSK a Ivan Takáč – prorektor pre komunikáciu a prax SPU v Nitre. Zúčastnených privítala Jana Depešová, riaditeľka Organizačného úseku AN 2021, a toto podujatie aj moderovala.

„Súčasťou prijatia zástupcov folklórnych súborov bolo aj odovzdanie Diplomov za účasť na Akademickej Nitre 2021 – spolu s upomienkovými darčekmi od oboch univerzít, NSK a Mesta Nitra si ich zástupcovia súborov prebrali z rúk prezidenta AN 2021 a prorektora pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci Miroslava Tvrdoňa,“ uvedené je v TS Akademická Nitra 2021. Diplomy za účasť dostalo všetkých 16 vysokoškolských súborov, ktoré sa festivalu zúčastnili.

Cena Laureát festivalu putuje s FS Hornád do Košíc.
Na snímke zástupcovia folklórnych súborov na prijatí v ŠD Nitra. (foto: Jana Černáková, Oddelenie médií UKF v Nitre)

Zo ŠD Nitra sa pozitívna atmosféra presunula aj na Svätoplukovo námestie, kde sa uskutočnil spomínaný Galaprogram Academia Universitas. Divákom sa predstavilo niekoľko folklórnych súborov, a to domáci Zobor, Gymnik a Technik z Bratislavy, Trnafčan z Trnavy, Poľana zo Zvolena. Program ozvláštnil aj domáci folklórny súbor Borinka, ktorý ale nesúťažil.

Vystupujúce folklórne súbory. (foto: Jana Černáková, Oddelenie médií UKF v Nitre)

„Vzhľadom na epidemiologickú situáciu na festival do Nitry neprišili zástupcovia ani jedného zahraničného účastníka AN 2021 (Aurora Borealis z Ruska,  Corvinus z Maďarska a Gaudeamus z Česka). Ocenenia a upomienkové predmety im organizátori zašlú,“ píše sa ďalej v TS Akademická Nitra 2021.

Na konci Galaprogramu boli vyhlásení víťazi a ocenení. Ceny odovzdával Miroslav Tvrdoň – prezident AN 2021.

Medzinárodná odborná porota rozhodla, že titul Laureáta v kategórii domácich súťažiacich si odnesie folklórny súbor Hornád z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Cena Laureát festivalu putuje s FS Hornád do Košíc. (foto: Jana Černáková, Oddelenie médií UKF v Nitre)

V kategórii zahraničných vysokoškolských folklórnych súborov titul Laureáta získal ruský súbor Aurora Borealis z Herzenskej štátnej pedagogickej university v St. Petersburgu. Laureáti získali nielen upomienkové predmety od zástupcov organizátorov a spoluorganizátorov, ale aj typickú cenu festivalu Akademická Nitra, ktorou je ozembuch. Jeho tvorca – umelec Róbert Žilík mu prepožičal veľmi pôsobivý výraz s hlavou čerta. Porota udelila účastníkom festivalu aj iné mimoriadne ocenenia.

Cenu udelila aj Folklórna únia na Slovensku. Odovzdal ju Štefan Zima, predseda uvedenej únie, folklórnemu súboru Poľana z Technickej univerzity vo Zvolene za súťažný programový blok z Čierneho Balogu. „Toto mesto a univerzita , ktoré na festivale zastupoval FS Poľana, by sa o rok mali stať ďalším organizátorom festivalu – tentoraz Akademického Zvolena 2022. Z rúk prezidenta AN 2021 Miroslava Tvrdoňa si štafetu festivalu v Nitre prevzal Branislav Olah, prorektor pre vonkajšie vzťahy Technickej univerzity vo Zvolene,“ ozrejmené je v TS Akademická Nitra 2021.

Štafetu festivalu si z rúk prezidenta AN 2021 Miroslava Tvrdoňa prevzal Branislav Olah, prorektor pre vonkajšie vzťahy Technickej univerzity vo Zvolene. (foto: Jana Černáková, Oddelenie médií UKF v Nitre)

foto: UKF v Nitre
foto: UKF v Nitre

titulná foto: Jana Černáková, Oddelenie médií UKF v Nitre

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: marko.mikulasik@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password