Kyberšikana = novodobý druh šikany

V slovníku by sme pod pojmom šikana našli slová typu: týrať, trápiť, robiť príkorie, klásť úmyselné prekážky alebo prenasledovať.

Dôvody, prečo sa šikanovateľ rozhodne trápiť svoju obeť, sú rôzne. Nemusí ísť vyslovene len o fyzické násilie. Za šikanu sa považujú aj slovné urážky, sarkazmus, výsmech či nadávky. Ich cieľom je sa svojim obetiam vyhrážať, zastrašiť ich a ovládať.

Druhy šikanovania

  • bullying – šikana medzi mládežou (žiaci medzi sebou)
  • mobbing – ohováranie, intrigovanie, napríklad medzi kolegami na pracovisku.
  • bossing – nadväzuje na mobbing, ibaže šikanovania sa dopúšťa priamy nadriadený obete
  • staffing – je obdobou mobbingu, v tomto prípade sa šikanovania dopúšťa podriadený
  • sexuálne obťažovanie
  • cyberbullying – teda kyberšikanovanie

Kyberšikana
Ide o šikanovanie v kyberpriestore. Odborníci sa zhodujú, že ide o najhorší druh šikanovania v súčasnosti. Portál cyberhelp.eu definuje kyberšikanu ako: „Elektronické šikanovanie, e-šikana, online šikanovanie. Kyberšikana je zámerné urážanie, vyhrážky, odhaľovanie intímnych informácií či obťažovanie iných za pomoci moderných komunikačných prostriedkov – trvajúce spravidla dlhší čas.”

Zdroj: Pixabay.com

V prípade kyberšikany rozoznávame viacero druhov. Môže ísť o:

Kybernetické prenasledovanie – kedy si útočník vyhliadne svoju obeť a prostredníctvom internetu ju neustále sleduje. Môže sa obeti vyhrážať alebo ju zastrašovať.

Sexting – zasielanie textov,fotografií alebo videí so sexuálnou tématikou. Tieto materiály sa veľakrát dostanú do kyberpriestoru a pre obeť môžu mať fatálne následky. Ak má obeť menej ako 18 rokov, šikanovateľ sa dopúšťa trestného činu šírenia detskej pornografie.

Flaming – predstavte si, že vyjadríte svoj názor v príspevku na facebooku. Sme ľudia, môžeme mať rozličné názory ale pani/pánovi XY sa váš názor nepáči. Najskôr s vami začnú hádku, pod príspevkom až to nakoniec môže skončiť pri veľmi nemilých osobných správach.
Happy slapping – najnovší druh kyberšikany, ktorý vznikol vo Veľkej Británii. Šikanovateľ si na internete vyhliadne obeť, s ktorou sa neskôr osobne stretne a fyzicky na ňu zaútočí – sfackuje ju ( slapping ). Celý akt si pri tom natáča na mobilný telefón.

Zdroj: Pixabay.com

Čo robiť v prípade, že ste obeťami kyberšikany?

Kyberšikana trvá 24 hodín 7 dní v týždni. Na rozdiel od ostatných typov šikany, nie je možné pred ňou uniknúť. Dvakrát merajme a raz strihajme, a to najmä predtým, ako vypustíme dôležité informácie do kyberpriestoru.

Uvedomte si, akékoľvek úblíženie človeku v kyberpriestore je trestný čin.

Nereagujte na útoky
Anonymita poskytuje agresorovi ešte väčšie istoty. Veľakrát sú to osoby, o ktorých by ste to v skutočnom živote neboli povedali. Ak sa dostanete do konfliktu s agresorom, nevyjednávajte a neargumentujte. Bolo by to zbytočné. Zálohujte si kompromitujúce správy alebo si robte screenshoty správ, ktoré môžu neskôr slúžiť ako dôkaz. V žiadnom prípade nepokračujte v konverzácii s neznámym človekom, z ktorého cítite sexuálny podtón.

Zmente si údaje
Heslá či e-mail. Nevystupujte pod skutočnými menami, radšej použite prezývku.

Kontaktujte poskytovateľa servera
Chcete sa dopátrať k agresorovi? Kontaktujte poskytovateľa servera, z ktorého vás šikanujú a pokúste sa zamedziť prístup.

Hovorte o tom
Môže sa to stať hocikedy a to hocikomu. Dôležité je o tom hovoriť. Doma rodičom, priateľom alebo ju treba nahlásiť polícii.

Televízia Nitrička

Forgot Password