Kvalitu ovzdušia v meste bude merať sieť envirostaníc

Kvalitu ovzdušia na území Nitry bude merať sieť malých envirostaníc, ktoré budú osádzané na stĺpy verejného osvetlenia v rámci projektu Inteligentné mesto.

foto ilustračné (pixabay.com)

Nitra sa tak stane prvým slovenským mestom, ktoré bude vybavené takýmito zariadeniami.

V spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ) ich vyvíjali súkromné firmy. Na Slovensku sleduje úroveň znečistenia ovzdušia Národná monitorovacia sieť kvality ovzdušia (NMSKO), ktorú spravuje SHMÚ. Je tvorená 40 veľkými stanicami, z ktorých dve sa nachádzajú aj v Nitrianskom kraji. „Pre efektívnejšie monitorovanie konkrétnych lokalít je potrebné NMSKO plošne rozšíriť. Aj preto sa vedenie Nitry rozhodlo doplniť túto sieť menšími a lacnejšími envirostanicami. Zariadenia sa vyvíjali vyše roka a následne sa testovali v úzkej spolupráci so SHMÚ. Ide o malé zariadenia, ktoré aj s batériou vážia približne šesť kilogramov,“ informovala softvérová spoločnosť Softec.

Ako doplnil jej zástupca Peter Polakovič, montáž každej stanice sa dá na stĺp verejného osvetlenia realizovať v priebehu polhodiny.

„Výhodou riešenia je, že v prípade potreby je možné stanice pomerne rýchlo presúvať medzi rôznymi lokalitami, či rozšíriť ich počet na ďalšie miesta podľa aktuálnej potreby mesta,“ doplnil.

Každá stanica meria koncentrácie látok znečisťujúcich ovzdušie, hodnoty CO2, prašnosť, teplotu, vlhkosť a tlak vzduchu a tiež úroveň hluku. Z údajov je možné odčítať okamžité hodnoty znečistenia i dlhodobé trendy. Lokality pre osadenie envirostaníc boli vyberané tak, aby bolo pokryté čo najväčšie územie a zároveň boli monitorované aj viaceré špecifické miesta.

Umiestnené sú v centre mesta, v mestskej časti Zobor, na Klokočine, Chrenovej, v Horných Krškanoch i Dražovicach.

Údaje z nich budú využívané pre urbanistické plánovanie, zisťovanie dosahov dopravy, identifikáciu zdrojov znečistenia či zavádzanie nízkoemisných zón.

Televízia Nitrička

Forgot Password