Kultúrne centrum na Zobore sa bude modernizovať

Okrem iného sa bude môcť Centrum Zobor pochváliť aj novým osvetlením a ozvučením.

Plánovaný projekt má hodnotu viac ako 141 000 eur a má zabezpečiť kvalitnejšie osvetlenie, ozvučenie či akustické vlastností hlavnej sály. Mesto sa bude na investícii podieľať spolufinancovaním vo výške 7000 eur. Zvyšné náklady má pokryť dotácia z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

Mesto aktuálne disponuje akustickou štúdiou, na základe ktorej bude projekt zrealizovaný.

„V spoločenskej sále je navrhnutá inštalácia 32 kusov závesných akustických telies. Osvetlenie bude zabezpečené prostredníctvom prenosnej svetelnej rampy. Pretože sa v centre zvyšuje počet kultúrnych podujatí a prenájmov, je nutné vybaviť ho adekvátnou zvukovou, svetelnou a premietacou technikou,“ informovalo mesto.

Súčasťou projektu je i zlepšenie hygienických štandardov centra v čase pandémie, preto sa počíta aj s výmenou toaliet či vodovodných batérií za bezdotykové. „Ďalšou súčasťou projektu je zakúpenie germicídnych žiaričov, prostredníctvom ktorých sa zabezpečí dezinfekcia vzduchu a ničenie škodlivých mikroorganizmov,“ dodal magistrát.

Televízia Nitrička

Forgot Password