Kruhový objazd pri komplexe Promenada Living Park rozšíria

Pre chodcov sú určené obchádzkové trasy.

zdroj: mesto Nitra

Začiatok prác na rozšírení kruhového objazdu súvisí s dopravným napojením polyfunkčného domu Promenada Living Park na okružnú križovatku Napervillská a Nábrežie mládeže.

Dve etapy prác majú zlepšiť plynulosť dopravy.

„V I. etape budú realizované spojovacie vetvy, tzv. bypassy okružnej križovatky medzi ramenami ulíc Napervilská a Nábrežie mládeže,“ informuje mesto Nitra. Zrealizovať sa má tiež úprava smerových ostrovčekov na daných uliciach, podzemné vedenie vodovodu kanalizácie splaškovej a dažďovej vody v trase dočasnej jednopruhovej komunikácie.

Organizácia cestnej dopravy zostane v prvej etape zachovaná. Pre chodcov však budú platiť obmedzenia.

Pre nich je vyznačená obchádzková trasa. Prepokladá sa, že práce budú trvať približne 6 týždňov. „V II. etape pribudnú bypassy okružnej križovatky medzi ramenami Napervilskej ulice a príjazdovej cesty, samotná vlastná príjazdová cesta a zásobovací dvor,“ dodáva nitrianska radnica. O ďalších obmedzeniach a dĺžke ich trvania bude mesto informovať,

Televízia Nitrička

Forgot Password