Križovatka na Šindolke má dve riešenia

Križovatka na Šindolke sa stáva témou číslo jeden. Na tom, že situáciu treba riešiť, sa zhodli aj mestskí poslanci. Ako? To je otázne.

O problematiku dopravnej situácie pod Zoborom sa široká verejnosť začala intenzívnejšie zaujímať minulý týždeň, keď vedenie mesta odmietlo na rokovaní so starostami obcí Nitrianskeho kraja a predsedom NSK Milanom Belicom podpísať návrh memoranda a definitívne tak vyriešiť zložitú situáciu v kraji. O dôvodoch aj postojoch zúčastnených strán sme vás informovali v tomto článku.

Na štvrtok 6. februára bolo zvolané 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre. Poslanci sa v rozprave nevyhli ani téme kontroverznej križovatky na Šindolke.

Nitrianski poslanci sa v debate rozdelili na dva tábory. Zatiaľ čo jedni zásadne odmietajú vybudovanie štvorprúdovej mimoúrovňovej križovatky, iní sú presvedčení, že len tá dokáže vyriešiť komplikovanú dopravnú situáciu. Mesto Nitra si v minulosti dalo vypracovať vlastnú dopravnú štúdiu. Tá preukázala, že mimoúrovňová križovatka je z dlhodobého hľadiska pre mesto lepším riešením. „Mesto Nitra bude reflektovať na požiadavku MH Invest a zároveň sa bude opierať o našu štúdiu, v ktorej nám odporúčajú štvorprúdovú nadúrovňovú križovatku,“ informoval primátor Marek Hattas.

Mesto v súčasnosti preveruje, či je možné mať otvorené pripomienkovanie územného plánu a zároveň otvorený aj samotný plán. Územný plán mesta takúto križovatku nedovoľuje, a tak musia tieto zmeny buď do neho zapracovať, alebo navrhnúť iné vhodné riešenie. Nový územný plán by však podľa poslanca Miloša Dovičoviča mohol byť hotový najskôr o tri roky.

Paradoxom celej situácie je, že podľa aktuálneho plánu Nitry neexistuje ani Jaguar Land Rover, kvôli ktorému musí radnica situáciu s dopravou akútne riešiť.

Celý priemyselný park bol totiž postavený v rozpore s územným plánom mesta Nitry. „Bavíme sa tu o jednej križovatke, ktorá priamo súvisí s touto investíciou. Pýtam sa preto, ak celá fabrika mohla vzniknúť v rozpore s plánom, prečo je táto križovatka problém?“ vyslovil rečnícku otázku David Moravčík a zároveň podotkol, že už predchádzajúce vedenie mohlo v tejto súvislosti vykonať potrebné zmeny. Podľa Hattasa však nikto mesto nežiadal o vybudovanie štvorprúdovej nadúrovňovej križovatky. Práve naopak, v septembri 2018 bol schválený návrh občana, ktorý žiadal ponechať územie tak, ako je.

K slovu sa dostal aj hlavný architekt mesta Nitry Viktor Šabík. Vo svojom diskusnom príspevku jednoznačne odsúdil snahu vybudovať nadúrovňovú križovatku. Zdôraznil, že dodaná štúdia je vytrhnutá z kontextu a mesto musí celú problematiku diaľničného privádzača riešiť s dôrazom na mnoho faktorov. „Keď sa budeme sústrediť na napojenie Zobora cez normálny štvorpruh, nie cez diaľnicu, bude možné budovať v našom meste jednoduché, lacné križovatky, nie drahé nezmyselné bariéry,“ spresnil Šabík.

Hlavný architekt mesta Nitry Viktor Šabík

Šindolka je už 30 rokov určená  na vybudovanie mestského centra, ktoré má slúžiť pre Zobor a Drážovce. V oblasti má v budúcnosti vzniknúť nová štvrť Párovské lúky. „Je to rozvojové územie na najbližších 50 rokov a odmietam ho zničiť, takže budeme presadzovať jednoduchú štvorprúdovu cestu v zastavanom území,“ stojí si za svojimi tvrdeniami hlavný architekt. Stanovisko odôvodňuje aj tým, že Nitra nezačína na kruhovom objazde pod Zoborom, ale na križovatke pri Klimaku. Od tohto bodu musí byť v meste znížená rýchlosť jazdy, cesty bez zvodidiel a s jednoduchými križovatkami. Na pokyn primátora pracuje aj špeciálna skupina hlavného architekta, ktorej úlohou je vypracovať stanovisko na rozptýlenie a upokojenie dopravy. „Mestá nie sú pre autá, ale pre ľudí. Mestá sú tu preto, aby sa ľudia cítili dobre, nie aby sme moli na 700 metrovom úseku jazdiť rýchlosťou 130 km/h,“ uzavrel Šabík.

Dopravná štúdia ponúka mestu dve riešenia. Mimoúrovňovú križovatku a svetelnú križovatku.

V januári zasadala aj Komisia pre mobilitu. „Pre zníženie negatívnych dopadov na okolité územie sme odporučili pracovať so zapustením križovatky do terénu a zmenšením ochranných pásiem, úpravou navrhovaných prvkov križovatky a vyriešením ďalších možností napojenia okolitého územia,“ doplnil poslanec Peter Košťál.

Poslanci Pavel Varga a Miroslav Hatala zas vyzývajú kompetentných, aby pri riešení situácie brali ohľad najmä na súčasný stav a neriešili budovanie nových obytných súborov, pokiaľ nie je spoľahlivo vyriešená dopravná situácia. Naopak, Peter Mezei považuje plánovanie do budúcnosti za veľmi dôležité, pripomína, že mesto sa musí zdravo rozvíjať, aby v ňom ľudia vedeli fungovať.

Rozpravu uzavrel primátor Nitry Marek Hattas: „Nie je to len problém dopravný, je to aj problém urbanistický, preto tu vidíme dva uhly pohľadu. Myslím si, že všetko vyrieši čas.“

Čas však problém nevyrieši, to musí urobiť vedenie mesta. Čas len ukáže, či ich rozhodnutia boli správne.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password