Krik, nadávky, vulgarizmy. Na Štúrovej ulici polícia preverovala nahlásený podnet

Osoba, ktorá podnet nahlásila, nevedela uviesť, či na mieste dochádza aj k fyzickým útokom.

Minulý týždeň, počas jedného popoludnia, príslušníci mestskej polície preverovali na Štúrovej ulici podnet, ktorý telefonicky nahlásil oznamovateľ. Podľa jeho slov malo dochádzať medzi partnermi k výmene názorov. Nezhody sprevádzal krik, nadávky a vulgarizmy. Osoba, ktorá podnet nahlásila, nevedela povedať, či na mieste dochádza aj k fyzickým útokom. Mestskí policajti sa následne vybrali na miesto tento podnet preveriť.

Medzi 30-ročným mužom z Nitry a jeho 31-ročnou partnerkou skutočne došlo ku sporu. Ten prebiehal len slovne, čo potvrdila mužom zákona aj žena. Nemala na tele žiadne stopy po napadnutí a zranený nebol ani muž.

„Obaja mestským policajtom uviedli, že bývajú v prenajatom byte aj s piatimi deťmi, občas sa hlučne pohádajú, čo nie je údajne v ich komunite nič nezvyčajné,“ uvedené je na stránke nitrianskej mestskej polície.

Nakoniec sa partneri uzmierili, a to po komunikácii s príslušníkmi mestskej polície. Žena sa ale vyjadrila, že noc strávi u svojej matky, pokiaľ muž nevytriezvie. Ďalším dôvodom jej rozhodnutia bolo to, že nechcela, aby nezhody medzi nimi gradovali.

Foto: ilustračné: pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password