Krajskej knižnici sa vlani podarilo zvýšiť počet čitateľov

Ako informovala, vlani knižnicu navštívilo 136.430 ľudí.

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre vykonala v roku 2023 celkovo 263.711 výpožičiek. Knižničný fond obsahoval 203.935 publikácií. „Celkovo evidujeme 10.157 používateľov knižnice, z ktorých je 4656 detí do 15 rokov. Minulý rok sme pre našich návštevníkov zorganizovali 1147 podujatí,“ pripomenula knižnica.

Pozitívnym výsledkom roka 2023 je podľa nitrianskej krajskej knižnice zvýšenie počtu kníh i návštevníkov.

„V porovnaní s rokom 2022 sa nám v uplynulom roku podarilo zorganizovať o 337 podujatí viac, pribudlo 21.668 návštevníkov a ročný prírastok bol 4222 knižničných jednotiek. To znamená, že sa nám v roku 2023 podarilo nakúpiť o 482 viac kníh,“ doplnila knižnica.

Televízia Nitrička

Forgot Password