Krajské osvetové stredisko v Nitre chystá výstavu venovanú divadelníctvu

Rozvoju divadelníctva v Nitre, Šali a v Zlatých Moravciach sa bude venovať jesenná výstava Krajského osvetového strediska (KOS).

Výstava si okrem aktuálneho Roka slovenského divadla pripomenie aj sté jubileu Slovenského národného divadla a 190. výročie uvedenia prvého ochotníckeho predstavenia na našom území. Milovníci divadla budú môcť podľa organizátorov vidieť fotografie z divadelných predstavení v slovenskom i maďarskom jazyku od roku 1920 do roku 1999.

Konať sa bude v októbri a novembri nielen v priestoroch strediska, ale aj vo viacerých kultúrnych domoch Nitrianskeho kraja.

Organizátori zároveň vyzývajú ochotníkov, divadelných pamätníkov a kultúrnych pracovníkov v obciach, aby výstavu obohatili fotografiami zo svojich zbierok a kroník. „Divadelné fotky je možné poslať do KOS v Nitre mailom alebo MMS v čo najlepšej kvalite. Je potrebné označiť rok, kedy sa hralo predstavenie, jeho názov a meno divadelného súboru a obce, prípadne aj príbeh, ktorý sa viaže k fotografii alebo k divadlu,“ prosí Krajské osvetové stredisko.

Rok 2020 je na podnet Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vyhlásený za Rok slovenského divadla.

Vďaka dvom významným výročiam máme možnosť poohliadnuť sa za minulosťou – za dôležitými míľnikmi aj osobnosťami, ktoré formovali vývoj slovenského profesionálneho aj ochotníckeho divadla. „Spomienka na minulosť je pre nás príležitosť dozvedieť sa o divadle aj niečo nové,“  píšu iniciátori projektu Divadelný ústav, Slovenské národné divadlo a Národné osvetové centrum. Viac o histórii slovenského divadla aj o pripravovaných podujatiach sa dozviete na webovej stránke projektu Rok slovenského divadla 2020.

Foto: FB Rok slovenského divadla 2020

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password