Krajská knižnica začala digitalizáciu kníh z regionálneho fondu a zo študovne

Zdigitalizovaný fond bude tvorený dielami regionálnej literatúry, spoločenskovednými publikáciami, náučnými slovníkmi či beletriou.

Rôzne vzácne a historické diela tak budú pre záujemcov o štúdium dostupnejšie. Dôležité práce bezplatne zdigitalizuje Centrum vedecko-technických informácií v rámci projektu Partnerské knižnice. „Po sprístupnení budú k dispozícii bádateľom, študentom a širokej verejnosti. Široké je aj časové rozpätie. Od roku 1864 do roku 1987. Dokumenty sú v slovenskom, českom a maďarskom jazyku,“ informovala knižnica na svojej stránke.

V regionálnom fonde knižnice sa nachádzajú knihy venované najmä Nitre a okoliu.

Tvorcami publikácií sú významní autori. „Spomenúť môžeme knihu Pribinova Nitra: 833–1933. Mimoriadne hodnotnou je aj Pamätná kniha vysviacky slovenských biskupov. Zachytáva udalosti vysvätenia Karola Kmeťka za nitrianskeho biskupa, Jána Vojtaššáka za spišského a Mariána Blahu za banskobystrického biskupa,“ uviedla riaditeľka knižnice Ingrid Meňky.

Najstaršie zdigitalizované dielo bude Miestopis nitrianskej župy z roku 1864.

Kniha nesie názov Nyitra megyének fekvése, halárai, kiterjedése, felosztása (Poloha, hranice, rozsah a členenie Nitrianskej župy). Ide o prvé vydanie a autorom je Jósef Nagy. Zdigitalizovaný knižný fond v študovni ponúkne aj náučné slovníky i historické knihy, ktoré sú súčasťou kultúrneho dedičstva a pre ich evidenciu a ochranu platia osobitné právne predpisy. Sú určené predovšetkým na výskumné účely,“ dodala Meňky.

Televízia Nitrička

Forgot Password