Krajská knižnica vyhlasuje súťaž o Naj knihu okresov

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja pri príležitosti 100. výročia vzniku vyhlasuje 1. ročník súťaže o NAJ knihu okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce.

Zámerom je prostredníctvom nej predstaviť verejnosti knihy, ktoré sú výsledkom umeleckej či odbornej práce najmä regionálnych autorov a oceniť tak ich prácu pri propagácii danej lokality.


Krajská knižnica plní úlohu regionálnej knižnice pre okresy Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce, preto sa pri výbere zamerali najmä na tvorcov zo spomínaných okresov. Podmienkou súťaže je, aby vybrané knižné tituly boli vydané v rokoch 2021, 2022 a 2023 a tiež, aby boli tematicky alebo osobou autora spojené s regiónom. Nominované knihy budú predstavené na webovej stránke knižnice a sociálnych sieťach.

Ak nejaká kniha vo výbere chýba, je možné dať knižnici o nej vedieť. Podmienkou je, aby bola vydaná v uvedených rokoch, aby bola spätá s okresmi Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce, a samozrejmosťou je pridelenie čísla ISBN.

Publikácie je možné nominovať od 1. do 24. septembra a hlasovanie bude prebiehať od 25. septembra do 15. októbra 2023.

O naj knihe okresov bude možné hlasovať prostredníctvom elektronického formulára iba raz, pričom vybranej publikácii je možné udeliť iba jeden hlas. Zanechaním svojho e-mailového kontaktu sa verejnosť zároveň zapojí do súťaže o vecné ceny, ktoré môžu vyhrať traja z nich. Odmena čaká aj na autora víťaznej knihy. Jeho meno a názov titulu Krajská knižnica vyhlási na oslavách 100. výročia knižnice, ktoré sa budú konať 20. októbra 2023 v Župnom dome v Nitre.

Ambíciou knižnice je zo súťaže vytvoriť tradíciu a pokračovať v nej v ďalších rokoch.


Jej úspech však závisí aj od hlasujúcich, ktorých pričinením sa môže o naj knihách regiónu dozvedieť čo najviac ľudí.

Televízia Nitrička

Forgot Password