Krajská knižnica Karola Kmeťka pokračuje v tradícii Knižničnej kvapky krvi

Vzhľadom na potrebné dodržanie rozostupov medzi odbermi a plánovanej kvapke krvi informujú skôr.

Ilustračná foto: pixabay.com

Počas prvého marcového týždňa sa budú môcť pracovníci a návštevníci knižnice zúčastniť kvapky krvi. Štvrtý ročník sa v prípade priaznivej situácie uskutoční v piatok 3. marca 2023 od 8. do 11. hodiny v spoločenskej miestnosti knižnice na ulici Fraňa Mojtu.

„Vopred ďakujeme za každého jedného účastníka!“ vyjadrila sa krajská knižnica.

Keďže medzi jednotlivými odbermi je potrebné dodržať pauzu 2 až 3 mesiace, o možnosti zúčastniť sa informujú skôr. Výjazdový odber je organizovaný v spolupráci s Národnou transfúznou službou.

Cieľom výjazdov – mobilných odberov je prilákať nováčikov, ktorí darujú nenahraditeľnú krv.

„Skupinu darcov je potrebné neustále obnovovať a preferovať mladých a zdravých ľudí, ktorí sa ešte neliečia na chronické ochorenia. Stále platí, že krv vo všetkých svojich funkciách nie je umelo nahraditeľná a len človek – humanista a altruista tu môže pomôcť,“ vysvetľuje NTS SR.

Televízia Nitrička

Forgot Password