Kraj podporí výstavbu novej atletickej dráhy

Na strednej škole má vzniknúť 400 metrov novej certifikovanej atletickej dráhy s tartanovým povrchom.

V Nitre má vzniknúť Centrum športu Nitrianskeho samosprávneho kraja. V rámci prvej etapy kraj schválil spolufinancovanie atletickej dráhy. Spojená škola na Slančíkovej ulici úzko spolupracuje so Slovenským atletickým zväzom, ktorý od ministerstva školstva z Národného programu rozvoja športu v SR získal príspevok na projekt v sume 5 miliónov eur. „Z uvedeného projektu je financovaná aj rekonštrukcia a výstavba atletických štadiónov,“ uvádza prerokovaný materiál NSK.

Celkové náklady na výstavbu atletickej dráhy sú vo výške 460-tisíc eur.

Spojená škola požiadala NSK o spoluúčasť a pridelenie finančných prostriedkov vo výške 90-tisíc eur. Slovenský atletický zväz pritom poskytne financie vo výške 250-tisíc eur a samotná škola zabezpečí z mimorozpočtových prostriedkov sumu 120-ticí eur. Prijímateľ finančných prostriedkov však musí zabezpečiť bezplatný vstup na absolvovanie tréningov športovým reprezentantom SR a konanie atletických podujatí v súčte 30 dní ročne po dobu minimálne 20 rokov po ukončení výstavby, respektíve rekonštrukcie atletického štadióna.

Foto: Pixabay.com

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password