Na opravu ciest dá kraj v budúcom roku 7 miliónov eur!

Okrem ciest II. a III. tiedy sa budú opravovať aj dva mosty v okrese Komárno.

Foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

Krajským poslancom bol na poslednom tohtoročnom zasadnutí predložený návrh zoznamu ciest II. a III. triedy, ktoré by v budúcom roku mali prejsť rekonštrukciou. Ako uvádza dôvodová správa k návrhu, cieľom opráv je zvýšenie bezpečnosti na jednotlivých úsekoch ciest.

„Konkrétne úseky vyberala Regionálna správa a údržba ciest Nitra podľa naliehavosti a s prihliadnutím na stavebno-technický stav všetkých ciest, ktoré sú vo vlastníctve NSK,“ uviedol Dušan Guťan, riaditeľ Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

K vybraným úsekom boli predložené návrhy a spôsob opráv s podrobným popisom prác potrebných na opravu. Rekonštrukcia sa týka všetkých siedmich okresov Nitrianskeho kraja.

Sumy určené na opravu ciest v roku 2020

V okrese Nitra pôjde o frézovanie cestných komunikácií v oblastiach Báb – Veľké Zálužie, Nitrianska ulica v Močenku, Janíkovce – prieťah, Klasov – Babindol, Klasov, Ivanka – Mojmírovce, Pohranice – Hosťová a Dolné Obdokovce.

Foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

Medzi vybranými úsekmi sú aj dva mosty.

Ide o most pri Kolárove a pri Vrbovej nad Váhom. Na mostoch je potrebná „výmena obrusnej vrstvy, výmena izolácie, oprava ríms, zábradlia a kompletná sanácia spodnej časti mosta – krídla, opory a nosnej konštrukcie,“ uvádza sa v predloženom návrhu.

Z rozpočtu bežných výdavkov bude v roku 2020 na tieto účely vyčlenená finančná čiastka 7 miliónov eur.

„V roku 2019 sme dokončili cesty, tie z roku 2018 za celkovú hodnotu 2,7 milióna eur. Plus sme urobili 32 úsekov ciest za 6,8 milióna eur. Takže z vlastných zdrojov sme v roku 2019 urobili cesty za 9,6 milióna eur,“ doplnil počas zasadnutia krajského zastupiteľstva riaditeľ Úradu NSK Dušan Guťan. Po ukončení rekonštrukčných prác by malo byť v Nitrianskom kraji za rok 2020 opravených takmer 340-tisíc m2 ciest.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password