KOS pripravuje pre deti prázdninové fyzikálne a astronomické workshopy

Na Chrenovej pokračujú vo vzdelávaní detí zábavnou formou.

Krajské osvetové stredisko (KOS) v Nitre pripravuje na 16. júla vedecké popoludnie určené pre deti a mládež. Zoznámia sa počas neho so svetom fyziky i astronómie.

Kreatívny hravý a vzdelávací workshop s názvom Kúzelná fyzika ponúkne deťom moderované ukážky rôznych pokusov a experimentov.

„Pomocou nich ľahšie pochopia fyzikálne javy v prírode i vo vesmíre. Ak to dovolia pandemické opatrenia, budú sa môcť do niektorých experimentov zapojiť aj návštevníci,“ uviedla Jana Ondrušková z KOS.

Hneď po skončení fyzikálneho workshopu sa v KOS začnú tvorivé astronomické dielne. „Na rôznych stanovištiach si budú môcť návštevníci precvičiť kreativitu, vedomosti a zručnosti. Pôjde o maľovanie planét na maliarskom stojane, výrobu rakety z recyklovaného papiera, zábavné testy o vesmíre či rôzne stolové hry, astronomické puzzle a pexeso i ľahké pokusy s magnetmi, váhami a objemami,“ dodala Ondrušková.

foto ilustračná: pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password