KOS pripravuje jubilejný 70. ročník Hviezdoslavovho Kubína

Celoštátna postupová súťaž je prehliadkou v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých.

Ako informovalo Krajské osvetové stredisko (KOS) v Nitre, deti v jednotlivých kategóriách z okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce absolvujú obvodné a okresné súťažné kolá od 26. februára do 26. marca.

Regionálne kolo sa bude konať 12. apríla v KOS.

„Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie nadania a umelecký odborný rast jednotlivcov a kolektívov v oblasti umeleckého prednesu, recitačných kolektívov a divadla poézie,“ uviedli organizátori.

Hviezdoslavov Kubín patrí k najstarším a najprestížnejším recitátorským súťažiam na Slovensku. Pre veľký záujem sa člení do viacerých kôl. Prvým sú triedne prehliadky, po ktorých nasledujú školské kolá. Ich víťazi postupujú do obvodných a neskôr do okresných a krajských kôl. Tí najlepší účastníci potom prednášajú úryvky z poézie a prózy na celoštátnej súťaži.

Televízia Nitrička

Forgot Password