Korupcia na Slovensku

Francúzsky spisovateľ André Maurois napísal: ,, Korupcia je neresť taká stará ako ľudská povaha.”

9. decembra si pripomíname Medzinárodný deň boja proti korupcii. Podľa správy Transparency International z roku 2019 sa v oblasti vnímania korupcie Slovensko umiestnilo na 50. mieste zo 168 hodnotených krajín. Faktom však zostáva, že otázka korupcie je na Slovensku vážnym problémom.

„ Korupciou môže byť sľub, ponuka alebo poskytnutie úplatku s cieľom ovplyvniť niekoho konanie alebo rozhodnutie, alebo žiadosť o úplatok či jeho prijatie. Úplatok nemusí mať iba finančnú podobu, môže ísť napríklad o poskytnutie informácií, hmotných darov či iných výhod alebo služieb,” definuje korupciu Úrad vlády Slovenskej republiky.

Ako nahlásiť korupciu?
Pokiaľ vo vašom okolí spozorujete prebiehajúci trestný čin, kontaktujte bezplatnú Antikorupčnú linku Úradu vlády SR na telefónnom čísle 0800 11 001 alebo mailom na adrese bpk@vlada.gov.sk.

zdroj : pixabay.com

A ako vidí problém korupcie naša redakcia?

Stretla si sa vo svojom živote s korupciou?
Barborka: „Áno stretla. V mojom okolí som neraz zažila, ako sa ľudia sťažovali na náš súdny systém. Rozhodnutia sa vybavujú po známosti a tiež záleží, akého dobrého právnika si môžete zaplatiť. Ak na neho máte peniaze, tak sa stretne s tým a tým a dohodnú sa na rozsudku, čo je veľmi smutné. Zákon je zákon práve preto, aby sa dodržiaval a jeho porušenie sa ma trestať na základe skutočnosti a dôkazov, nie známosti, kamarátstiev či veľkosti peňaženky.”

Aký je tvoj názor na korupciu?
Monika: „Ako sa už dlhšie ukazuje, korupcia patrí k vážnym problémom Slovenska. Pravidelne nám to dokazujú médiá. A hoci všetko, čo na internete, v novinách či v televízii vidíte, nemusí byť pravda, vyšetrovanie neraz ukáže, že o korupčné správanie išlo. Polícia, zdravotníctvo, školstvo, úrady aj súdy – bohužiaľ, zrejme všade sa nájdu ľudia, ktorí prijmú úplatok za menšiu či väčšiu protislužbu. S trochu nadneseným vnímaním by sme mohli povedať, že s korupciou sa stretávame aj v rodinách. „Mami, ak si opravím známky, dostanem nový tablet?“ alebo „Budem celý týždeň umývať riady, ak ma pustíte na ten výlet“ (úsmev). Nie som psychológ či sociológ, ale môžeme povedať, že správanie dospelého človeka do veľkej miery ovplyvňuje rodina a okolie, v ktorom vyrastal. Zaujímalo by ma, ako často, a či vôbec sa rodičia s deťmi rozprávajú aj o témach ako korupcia. A čo školy? Do akej miery hovoria učitelia so študentmi o spoločenských problémoch? Ale nebuďme naivní, aj dospelého človeka dokáže ovplyvniť okolie alebo pocit, že peniaze vyriešia všetko.
Problém začína malými úplatkami a končí veľkými korupčnými prípadmi. Preto by sme možno mali začať najmä od seba. Apropo, viete kam treba nahlásiť korupčné správanie? A urobili by ste to? Myslím si, že na to treba buď pevné morálne zásady alebo odvahu. A najlepšie oboje. Ale nájdeme ich v tej správnej chvíli?

Ako podľa teba bojovať s korupciou? Je možné jú odstrániť alebo aspoň čiastočne eliminovať?
Dominika: „Aj obyčajný človek môže podľa môjho názoru spraviť aspoň niečo. Veľké veci sa nedejú zo dňa na deň, a teda ani korupcia určite nezmizne akoby mávnutím čarovného prútika. Začať treba predovšetkým od seba. Mnoho politikov vyrástlo v samosprávach. Stačí, aby sa človek zaujímal aspoň o dianie vo svojom meste. Prostredie, ktoré človek pozná, dokáže najlepšie „skontrolovať.“ Mnoho starostov a poslancov má blízke firmy, cez ktoré sa vie dostať k verejným zdrojom. V malých obciach je to možno ešte o čosi jednoduchšie. Niekedy snáď stačí, ak človek starostovi priateľsky tľapne po pleci a povie: „Juro, neblázni, veď tvoj syn je trikrát drahší ako Janov.“ Možno sa pohne niečo vo svedomí. Alebo som priveľký idealista?”

Televízia Nitrička

Forgot Password