Koronavírus sa v Nitre nepotvrdil

Čínsku pacientku s podozrením na koronavírus priviezli do nitrianskej nemocnice z Nových Zámkov.

Pacientka pricestovala na Slovensko z Číny 10. januára, lekára vyhľadala až 6. februára. V stredu 12. februára ju privezli do Fakultnej nemocnice v Nitre. „Pacientka z Číny momentálne nepreukazuje klinické ani epidemiologické príznaky ochorenia Koronavírus,“ uviedla v stredu horkyňa nitrianskej nemocnice Tatiana Timková. Inkubačná doba v prípade ochorenia šíriaceho sa z Číny je 14 dní.

Podozrenie na koronavírus sa u čínskej pacientky nepotvrdilo.

„Momentálne nič nebráni tomu, aby bola pacientka prepustená do domáceho liečenia,“ doplnila pre TASR Timková.

Zdroj: FN Nitra

Nácvik manažmentu pacienta s podozrením na koronavírus

Nitiranska nemocnica vo štvrtok 13. februára absolvovala nácvik manažmentu pacienta s podozrením na koronavírus. Ten sa konal za účasti pracovníkov Urgentného príjmu, Infekčnej kliniky, zástupcu Útvaru krízového riadenia, vedenia nemocnice, ako aj zástupcu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre.

Potrebné bolo zariadiť bezpečnosť samotného pacienta, personálu, prevádzajúcich osôb aj iných pacientov vyskytujúcich sa v danom okamihu na mieste udalosti.

„Cieľom dnešného návcivku bolo, aby každý lekár, sestra, záchranár, sanitár pri kontakte s pacientom s podozrením na koronavírus bol oboznámený, ako má k pacientovi pristupovať, ako pred nákozou chrániť seba aj pacientov nachádzajúcich sa v blízkosti,“ informovala hvorkyňa nemocnice Tatiana Timková.

Zdroj: FN Nitra

Nácvik postupoval podľa presne určeného scenára. Pacient s podozrením na vírus by sa mal nahlásiť na recepcii Oddelenia urgentnej medicíny, uviesť cestovateľskú anamenézu a príznaky. Okamžite dostane ochranné rúško a bude odvedený do izolačnej miestnosti, kde by mu mala byť odobraná anamnéza a zistené subjektívne ťažkosti. Prevoz infikovaného pacienta na Infekčnú kliniku zabezpečí RZP, pričom je nutná dekontaminácia priestoru aj samotnej sanitky. V prípade diagnostiky pacienta bude zo strany Jesenius a. s. zabezpečené C-rameno na RTG hrudnía.

Zdroj: FN Nitra

Fakultná nemocnica v Nitre bude absolvovať takéto cviačenia dvakrát do roka, aby bol stav pripravenosti naďalej zachovaný. „Naša nemocnica je schopná zabezpečiť vyšší stupeň ochrany pred vysoko virulentnými nákazami,“ uzavrela Timková.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password