Kontroly v prevádzkach so zmrzlinou

Hygienci vykonávajú pravidelnú kontrolu v prevádzkach, ktoré ponúkajú nebalenú zmrzlinu.

V prevádzkach, ktoré vyrábajú alebo predávajú nebalenú zmrzlinu prebiehajú kontroly hygieny priebežne počas roka. Obzvlášť v letných mesiacoch sú kontroly častejšie. Odborní pracovníci kompetentných úradov pri návštevách sledujú, či sú dodržiavané zásady hygieny, výroby, skladovania alebo manipulácie so surovinami či používaným náradím.

Za pochybenia prevádzkam hrozia pokuty.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre kontroluje dodržiavanie hygieny v okresoch Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce. Pracovníci úradu doteraz skontrolovali takmer všetky z 85 prevádzok, ktoré vyrábajú alebo predávajú zmrzlinu v nitrianskom regióne. „Pri tejto kontrole sa sleduje dodržiavanie správnej hygienickej praxe,“ povedala Darina Pintová z Oddelenia hygieny výživy RUVZ Nitra.

Ide napríklad o kontrolu manipulácie so surovinami, naberačkami, kornútkami. Správne označovanie zmrzliny, alergénov či dodržiavanie doby spotreby zmrzliny.

Odborní pracovníci môžu počas návštevy prevádzky tiež odobrať vzorky zmrzliny alebo stery z prostredia, odevov a rúk zamestnancov. Kontroly odhalili určité nedostatky, ktoré sú ale podľa hygienikov v menšom rozsahu ako po minulé roky. „Zistili sa nedostatky v označovaní surovín, v manipulácii s kornútkami, a s náradím,“ dopĺňa Darina Pintová. Za pochybenia hrozia zamestnancom prevádzok a samotným prevádzkam pokuty. Opatrenia na odstránenie nedostatkov však musia prevádzkovatelia plniť hneď po ich zistení. Výsledky kontrol budú zverejnené v septembri 2019. Viac o téme sa dozviete čoskoro v spravodajstve TV Nitrička.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password