Kontrolu nitrianskych škôl vykonal sám minister Gröhling

Návšteva z ministerstva prebehla 26. mája. Delegácia prišla preveriť aktuálny stav našich škôl. Aké je ich stanovisko?

Nestáva sa tak často, že by sám minister školstva prišiel prehliadnuť budovy škôl, koronakríza však priniesla zaujímavé časy. Vzhľadom na to, že máme za sebou už 4. fázu uvoľňovania opatrení, na rad prišlo aj otvorenie školských zariadení. Nepochybne sa tak uľaví mnohým rodičom, ktorí museli zostať doma so svojimi ratolesťami a veľakrát im nahrádzali aj učiteľov. Čas znovuotvorenia sa však kráti, je Nitra skutočne pripravená prijať späť svojich študentov?

Minister vyhlasuje, že áno. „Jedným z dôvodov návštevy ministra bola kontrola stavu školstva pred znovu otvorením 1. júna. Nitra je aj podľa jeho slov pripravená na to, aby sa deti vrátili do školských lavíc,“ informuje mesto Nitra. Vyhovieť však zrejme nebude možné úplne všetkým. „Režim na školách budeme musieť jemne upraviť, riaditelia i pedagógovia s nami spolupracujú v maximálnej možnej miere. Najmä o materské školy je veľký záujem zo strany rodičov, je možné, že nedokážeme vyhovieť všetkým rodičom,“ komentoval situáciu primátor mesta Nitry Marek Hattas.

Kam všade jeden z predstaviteľov štátu zavítal? Kroky jeho delegácie viedli podľa vyjadrenia mesta najprv do ZŠ Topoľová, ktorá sa nachádza na Chrenovej, a potom do ZŠ Na Hôrke v mestskej časti Diely.

„Minister konštatoval, že Nitra v oblasti školstva v súčasnosti patrí k príkladne hospodáriacim samosprávam,“ odkazuje vedenie mesta Nitra.

Samotný Branislav Gröhling napísal na svojej FB stránke vyjadrenie, kde oceňuje pripravenosť našich škôl. „S otvorením si zatiaľ tieto MŠ a ZŠ dokázali poradiť veľmi dobre. Musím dodať, že fungujú výborne, aj keď nie je mimoriadna situácia. Na oboch ZŠ sa maximálne venujú žiakom, zapájajú sa do projektov a rôznych aktivít, majú asistentov aj podporný personál, ktorý je vždy treba, ako soľ,“ píše minister.

Na stretnutí sa nezaoberali len pripravenosťou škôl na návrat svojich žiakov, ale aj podnetmi, ktoré by mohli pomôcť vylepšiť školský systém.

„Na oboch školách bol čas na diskusiu s vedením školy a učiteľmi, kde prebrali aktuálne výzvy a zmeny v oblasti školstva,“ dodáva mesto Nitra.

Podľa dostupných vyjadrení samotného ministra Gröhlinga sa uvažuje nad zrušením 9. ročníka – základná škola by tak trvala len 8 rokov. Samozrejme, aj toto opatrenie je len jedna z možností, ktorá nemusí vôbec vstúpiť do platnosti. Všetko ukáže čas.

Zdroj foto: Mesto Nitra FB

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password