Staré aj nové problémy zdravotníctva

Konferencia zdravotných sestier odhalila nové, ale pripomenula aj staré problémy slovenského zdravotníctva.

Témou konferencie bolo poskytovanie bezpečnej zdravotnej starostlivosti o kriticky chorých pacientov na pracoviskách anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Účastníci konferencie sa jednoznačne zhodli na tom, že jedným z najväčších problémov slovenského zdravotníctva je aj naďalej nedostatok a preťaženosť zdravotníckeho personálu.

„Slovenské sestry pracujúce na oddeleniach anestéziológie a intenzívnej medicíny upozornili na fakt, že mnohokrát sa v službe musia starať o viac pacientov ako zvládajú a umožňuje im to platná legislatívna. Opúšťajú svojich pacientov na lôžku len pre to, aby mohli zabezpečiť anestéziologickú starostlivosť súčasne aj o iného pacienta počas operácie,“ povedal Milan Laurinc, predseda sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti.

Výsledkom konferencie je tiež rozhodnutie srbských sestier

Srbské anestéziologické sestry v zastúpení Ljiljany Zerzevskej odkazujú Ministerstvu zdravotníctva SR, že pri migrácii za prácou, uprednostnia pred Slovenskom krajiny ako sú napríklad Nemecko, Holandsko alebo Veľká Británia. Za ich rozhodnutím sú pracovné podmienky, mzdové ohodnotenie, vnímanie povolania sestra a benefity, ktoré im Slovensko nemôže ponúknuť v takej miere ako západ Európy.

Konferencia, ktorá sa konala v Novom Smokovci, sa zúčastnilo 150 účastníkov zo Slovenska, Česka, Srbska a Poľska. Okrem pálčivých problémov zdravotníctva Helena Gondárová – Vyhničková, hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre ošetrovateľstvo, poukázala aj na potrebu novelizácie zdravotnej starostlivosti v danom odbore, ktorá sa nemenila 12 rokov.

Konferenciu uzavrelo vyhlásenie účastníkov, ktorí v niekoľkých bodoch žiadajú ministerstvo zdravotníctva a Národnú radu SR o úpravy a zmeny súvisiace so sekciou anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password