Konečný termín podania daňového priznania sa blíži

Finančná správa je pripravená pomôcť tým, ktorí daň nebudú schopní uhradiť. Posilní i služby call centra a rozšíri úradné hodny na daňových úradoch.

Podať daňové priznanie za rok 2019 musia všetci, ktorí to pre koronakrízu doteraz neurobili. Ku koncu septembra totiž skončila lex korona – opatrenie vlády v oblastí daní a účtovníctva prijaté v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Ďalšie dlhodobejšie uplatňovanie podobných opatrení môže podľa rezortu financií zhoršiť postavenie Slovenska v medzinárodnom obchode a na svetových trhoch. „Podľa zákona sa pre účely finančnej správy pandémia skončí 30. septembra, a teda daňové priznanie je treba odovzdať do mesiaca po skončení pandémie,“ povedala prezidentka finančnej správy Daniela Klučková.

31. október – termín pre podanie daňového priznania a zaplatenie dane z príjmu za uplynulý rok.

Nakoľko však tento dátum pripadá na sobotu, daňové priznanie je možné podať a daň zaplatiť najneskôr do 2. novembra 2020. Túto lehotu však už nie je možné predĺžiť ani podaním oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Novembroví termín je finálny.

Finančná správa zatiaľ eviduje 1 075 823 riadne podaných daňových priznaní, v týchto dňoch očakáva ďalších 140 000. „Uvedomujeme si, že podnikatelia sú postihnutí koronakrízou, preto v prípade, že nebudú môcť zaplatiť daň v lehote splatnosti, podáme im pomocnú ruku,“ informuje Klučková.

V prípade problémov môžu daňovníci požiadať o povolenia odkladu platenia alebo platenie v splátkach.

„Určite však odporúčame, aby kontaktovali v takomto prípade svojho správcu dane čo najskôr,“ radí Klučková, ktorá vzhľadom na aktuálnu situáciu daňovníkov vyzýva na využívanie elektornickej komunikácie. K dispozícii je call centrum, vítaná je tiež telefonická komunikácia so správcom dane. Podľa finančnej správy je však najvhodnejšia elektronická komunikácia. Aj z toho dôvodu bude finančné call centrum na prelome októbra a novembra pracovať dlhšie, dokonca aj cez víkend (31.10.-1.11.) – cieľom je pomôcť s elektronickým podávaním dokumentov.

Fixné termíny platia aj pre darovanie dvoch percent zo zaplatenej dane.

„Daňovníci, ktorí budú podávať daňové priznanie, môžu prostredníctvom daňového priznania poukázať aj podiel zo zaplatenej dane priamo v daňovom priznaní. Tretí sektor tieto financie dostane do troch mesiacov, teda do 31.1.2021,“ uvádza finančná správa. Viac času majú zamestnanci, ktorým zamestnávateľ musí vystaviť potvrdenie o zaplatení dane najneskôr do 15. novembra. Zamestnanec tak môže darovať dve percentá podaním samostatného vyhlásenia o poukázaní podielu spolu s týmto potvrdením najneskôr do 30. novembra. Tretí sektor následne dostane tieto financie do konca februára 2021,“ uzatvára Finančná správa SR.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password