Koncert duchovnej hudby prinesie tri skladby zo súčasnosti aj svetovú premiéru

V piatok 22. júla sa priestory Františkánskeho kostola sv. Petra a Pavla rozozvučia tónmi hudby, ktorá má ambíciu priniesť upokojenie a meditáciu v dnešnej uponáhľanej dobe.

Aj tak by sa dal charakterizovať koncert Nitrianskeho komorného orchestra, ktorý bude tentokrát zameraný na duchovnú hudbu troch skladateľov.

„Prvým je u nás veľmi málo interpretovaný americko-arménsky skladateľ Alana Hovhaness. Na koncerte zaznie jeho sláčikové kvarteto no. 3 op. 208 v slovenskej premiére. Ďalej predstavíme dielo Mirka Krajčiho – Pieta z roku 2008 a na záver zaznie svetová premiéra diela Alleluia od Lukáša Borzíka,“ hovorí spoluorganizátor podujatia a umelecký vedúci Samuel Mikláš. Toto autorské dielo je podľa neho nezanedbateľným prínosom pre umeleckú oblasť, keďže tvorba Lukáša Borzíka je nielen oceňovaná odbornou verejnosťou, ale aj prijímaná laickou verejnosťou s pozitívnou odozvou.

Uvádzanie duchovnej hudby v jej rozmanitých podobách patrí už roky medzi jednu z priorít  Komorného orchestra ZOE, ktorý v nitrianskom regióne pôsobí ako Nitriansky komorný orchester.

Povedomie laickej verejnosti o pestrosti súčasnej duchovnej hudby je podľa Mikláša pomerne malé a jej percepcia je niekedy zúžená len na klasický kancionál. „Zámerom projektu je preto priniesť poslucháčom do chrámov (kam prirodzene patrí) súčasnú duchovnú hudbu, najmä od slovenských skladateľov, ktorá je dlhodobo opomínaná a pre širšiu verejnosť pomerne neznáma, a rozšíriť tak povedomie o diverzite súčasnej tvorby,“ dodáva.

Komorný orchester ZOE každoročne premiéruje duchovné diela súčasných slovenských skladateľov, mnohé z nich sú písané práve na ich objednávku.

V Nitre orchester spolupracuje aj na uvádzaní diel z Biskupského hradného archívu.

Na piatkovom koncerte sa účastníci budú môcť započúvať do týchto skladieb:

„Dielo Alleluia (2022) pre soprán, tenor a sláčikové kvarteto je hudobným obrazom mojej túžby po sprítomnení mystickej radosti ukrytej v najhlbšom vnútri srdca človeka, ktorá sa od večnosti rodila a rodí vždy len z jediného zdroja, z nekonečnej lásky nášho Stvoriteľa k nám.“ – Lukáš Borzík

„Skladba Pietà vznikla pôvodne (v roku 2005) vo verzii pre sláčikový orchester. Neskôr (v roku 2008) som ju prepracoval pre sláčikové kvarteto. Aj keď mojím prvotným plánom nebolo hudbou ilustrovať výjav, kedy Mária drží v náručí svojho ukrižovaného Syna, celý príbeh je možné v hudbe napriek tomu sledovať.“ – Mirko Krajči

String Quartet no. 3 – Hovhaness, Alan

Účinkujú:
Hilda Gulyás – soprán
Istvan Hajdu – tenor
Adam Szendrei – husle
Samuel Mikláš – husle
Martin Kušš – viola
Andrej Gal – violončelo

Tvorbu a uvedenie diel podporili Fond na podporu umenia a Slovenský ochranný zväz autorský.

V prípade, že pripravujete podujatie alebo máte iné zaujímavé informácie, tipy či postrehy, môžete ma kontaktovať na jana.krajcovicova@nitrianskyhlasnik.sk.

Televízia Nitrička

Forgot Password