Slovenská komora sestier: Trpíme dramatickým nedostatkom sestier a pôrodných asistentiek. Sestry sú vyčerpané a čelia bezprostrednému nebezpečenstvu syndrómu vyhorenia

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) upozorňuje, že situácia v systéme je dramatická. Sestier je enormný nedostatok, sú vyčerpané, unavené, nemajú možnosť si čerpať dovolenky a podliehajú syndrómu vyhorenia.

Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová tvrdí, že „zaťaženie zdravotníckych zariadení a sestier v tzv. červených zónach nepoľavuje, práve naopak. Pandémia COVID-19 sa podpísala nielen na strate životov tisícov pacientov, ale aj zdravotníkov, ktorí zaplatili najvyššiu daň za snahu pri záchrane pacientov. Podľa údajov Medzinárodnej rady sestier ( ICN) počet úmrtí spomedzisestier na celom svete presahuje číslo 2 200. Na Slovensku sa tisícky sestier nakazili , no bohužiaľ máme informácie aj o 7 úmrtiach spomedzi sestier. Na tieto obete nesmieme nikdy zabudnúť“.

Sestry sú nedostatkovou profesiou v systéme zdravotnej starostlivosti. Ich enormné preťaženie a neustále sa vystavovanie vysokému stupňu infekcie vedie k čoraz väčšej psychickej tiesni. Existuje riziko, že pandémia poškodí ošetrovateľskú profesiu na ďalšie generácie, pokiaľ vláda neprijme opatrenia na riešenie problému s COVID-19, ktorý môže vyvolať exodus z povolania.

Komora upozorňuje, že v nasledujúcej dekáde nám odíde zo systému 1/3 sestier, ktoré nestihneme nahradiť, ak sa nebudeme problémom seriózne zaoberať. „Vláda musí bezprostredne konať v záujme ochrany ošetrovateľskej  profesie  a nášho,  už  aj  tak  krehkého  systému  zdravotnej  starostlivosti.  V opačnom prípade ohrozujeme zdravie našich občanov“, dodala Iveta Lazorová.

Riaditeľ kancelárie komory Lukáš Kober hovorí o tom, že problém sa netýka len posledného obdobia. „Nie je to pre nás nový údaj a opakovane na katastrofálny stav sestier upozorňujeme už niekoľko rokov. Keď už zamestnávatelia či politici neveria sestrám, mali by uveriť oficiálnym štatistikám OECD. Otázka znie, na čo ešte čakajú?“

Od 1.1. 2021 prisľúbil premiér zdravotníkom, ktorí pracujú v tzv. COVID zónach navýšenie rizikového príplatku z 0, 72 €/hod. na 7€/hod. v hrubom. Podľa usmernenia MZ SR by mal tento príplatok patriť všetkým zamestnancom, ktorí pracujú na COVID oddeleniach, ale aj mimo nich, ak počas výkonu svojej práce prišli do kontaktu s biologickým faktorom – teda vírusom SARS-CoV-2. SK SaPA zrealizovala v aktuálnom mesiaci anketu na vzorke 550 respondentov. Z celkového počtu, takmer 50 % respondentov uviedlo, že pracuje v tzv. červených zónach, teda na reprofilizovaných COVID oddeleniach/JIS/ARO. Sľúbený príplatok za január bol vyplatený u 63 % z nich, prevažne v štátnych zariadeniach. Z analýzy prieskumu ďalej vyplýva, že existujú prípady, kedy nebol sestrám vyplatený sľúbený rizikový príplatok  v plnej sume, príp. nie za všetky odpracované hodiny. Častokrát išlo o polovičné sumy, teda 3, 50 €/hod.

„Je pre nás nepochopiteľné, že aj v tak závažnej situácii v akej sa nachádzame, musíme riešiť tieto otázky a pýtať sa kolegýň, či dostali to, čo mali prisľúbené. Viac ako 55 % respondentov uviedlo, že nemá žiadne informácie o metodike, či vnútornom predpise, ktorý jasne definuje podmienky pridelenia rizikového príplatku. Polovica z celkového počtu respondentov však žiadne príplatky za prácu v biologickom riziku nevidela. Ide prevažne o sestry z ambulancií, či z oddelení, ktoré fungujú štandardne, avšak prípady COVID pozitívnych pacientov tam majú na dennej báze, dialyzačné strediská, operačné sály, zariadenia sociálnych služieb či sestry v ozbrojených zložkách. Riziko COVID nákazy je všade a práve tí, ktorí nevedia, že sa starajú o infekčného pacienta a nemajú ani adekvátne ochranné pomôcky, sú často najviac ohrození, “ dodal riaditeľ kancelárie SKSaPA Lukáš Kober.

Väzenské cely sa stali nemocničnými izbami.

COVID-19 si naozaj nevyberá a našiel si cestu aj za múry väzníc, kde poskytovanie zdravotnej starostlivosti komplikuje fakt, že klienti sú obmedzení a ak ochorejú, starostlivosť sa musí poskytovať priamo v ústavoch na výkon väzby. Starostlivosť o takýchto pacientov častokrát sťažuje fakt, že mnohí z klientov sú chronicky chorí, drogovo závislí a majú aj iné infekčné ochorenia. Z mnohých ústavov na výkon trestu sa stali COVID pavilóny a sestry sa v týchto priestoroch pohybujú v obdobných ochranných pomôckach ako to môžeme vidieť v nemocniciach.

SaPA vyzýva vládu a príslušné ministerstvá, aby nepodceňovali rozsah tejto krízy. Tvrdia, že COVID-19 odhalil roky neriešené problémy nedostatku sestier a pôrodných asistentiek a ak sa nepodniknú jasné kroky na realizáciu opatrení, vytvorí sa neprekonateľná priepasť s potenciálne ničivými účinkami.

foto: ilustračné, (zdroj: unsplash.com)

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password