Komisárka pre ľudí so zdravotným postihnutím navštívila Nitru

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím pravidelne absolvuje výjazdy po slovenských mestách. Počas návštevy Nitry sa pracovníci Úradu stretli so zástupcami mesta a boli sa pozrieť aj v zariadeniach pre osoby s rôznym zdravotným postihnutím.

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím funguje na Slovensku ako nezávislý orgán od marca 2016. Bol vytvorený s cieľom monitorovania životných podmienok zdravotne postihnutých a posudzovania jednotlivých prípadov.

Zamestnanci úradu už 2 roky vykonávajú výjazdové dni, pričom každý mesiac absolvujú cestu do iného mesta. „Cieľom týchto výjazdov je nadviazať komunikáciu a spoluprácu s mestom. Odprezentovať pôsobnosť komisárky a výsledky Úradu komisára a súčasne prísť na pomoc občanom,“ povedala komisárka Zuzana Stavrovská. Počas týchto výjazdov môžu sa môžu aj obyvatelia miest stretnúť s pracovníkmi úradu, ktorí ponúkajú osobné poradenstvo alebo možnosť priamo spísať podnet.

Zámerom výjazdov je rozšíriť povedomie o existencii Úradu komisárky medzi ľuďmi.

„Mne sa veľmi páči prístup pani komisárky, že sa naozaj snaží dodržiavať motto – bližšie k ľuďom – a fungovať tak, že ona prichádza za nimi priamo do jednotlivých regiónov. Dôležité tiež je, že si vie pozrieť prostredie zariadení sociálnych služieb nielen z počutia, ale overením faktov. Spolupracujeme už dlho, aj na iných témach a preto som rada, že sa tejto oblasti veľmi intenzívne a precízne venuje,“ ocenila prácu komisárky mestská poslankyňa a predsedníčka sociálnej komisie Anna Laurinec Šmehilová.

Stretnutie občanov s pracovníkmi Úradu komisára počas návštevy v Nitre

Komisárka sa počas návštevy Nitry stretla tiež s vedúcou odboru sociálnych služieb mestského úradu Naďou Šimovou a zástupcami spoločností a organizácií, ktoré pracujú so zdravotne postihnutými ľuďmi. Komisárka Zuzana Stavrovská s riaditeľkou Úradu komisára Evou Megovou zavítali tiež do zariadenia sociálnych služieb, denného stacionára na Baničovej ulici, kde pracovníci Úradu komisára ocenili prácu s klientmi zariadení. „Popoludní sme boli v Zariadení sociálnych služieb Kreativ a pani riaditeľka nám ukázala naozaj široké spektrum aktivít, ktoré s klientami robia. Vlastne ťažko povedať, že ide o klientov. Oni sú jedna rodina a tak to aj chápu. Je úžasné, že sú vedení k tomu, aby mali záujem viesť zmysluplný život, takže v tomto zariadení sa naozaj bolo čím chváliť,“ povedala komisárka Zuzana Stavrovská, ktorá pracuje s ľuďmi so zdravotným postihnutím už 30 rokov.

Návšteva Úradu komisára v Nitre (zdroj: mesto Nitra)

Ako predsedníčka Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím je priamo pri organizovaní aktivít ako boli nedávne Majstrovstvá Špeciálnych olympiád v Nitre alebo tradičného podujatia Deň krivých zrkadiel, o ktorých sme vás tiež informovali. „To sú všetko akcie, ktoré preukazujú a dokumentujú, že ľudia so zdravotným postihnutím majú svoje miesto v spoločnosti, sú prinajmenšom rovnako šikovní a niekedy aj viac nadaní ako ľudia bez zdravotného postihnutia. Je veľmi dôležité, aby sa odstránili tie predsudky, ktoré sa tu dlhé roky budovali,“ dodala komisárka.

Túto úlohu na Slovensku často plní práve spomínaný Úrad komisára.

Pracovníci, ktorí riešia na úrade podnety, chodia aj do terénu, aby reálne videli v akých podmienkach podávatelia podnetov žijú a s akými problémami sa stretávajú. Či už ide o riešenie záležitostí s úradmi a poisťovňami alebo problémy s architektonickými bariérami, Úrad často nečaká na podnet od občanov, ale rieši situácie aj z vlastnej iniciatívy.

„Určite sú pre nás takéto návštevy inšpiratívne a môžu nás posunúť dopredu v riešení problémov, ktoré máme v meste,“ vyjadril sa na margo návštevy Úradu komisára viceprimátor Nitry Miloslav Špoták.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password