Kňazský seminár si pripomína 305. výročie svojho založenia

Nitrianska diecéza si dnes pripomína 305. výročie založenia vlastného kňazského seminára.

O jeho zriadenie sa zaslúžil biskup Ladislav Adam Erdödi, ktorý na tento cieľ daroval 2030 zlatých a dal zakúpiť v Hornom meste tzv. Almášiovský dom, kde 9. novembra 1715 otvoril seminár. Zasvätený bol sv. Ladislavovi Uhorskému. „Prijal do neho ôsmich klerikov, ktorí sa cvičili a vzdelávali v základných disciplínach a rétorike. Ich úlohou bola asistencia pri bohoslužbách v biskupskej katedrále,“ informovalo Biskupstvo Nitra. 

Prvým rektorom kňazského seminára bol nitriansky kanonik, doktor teológie, neskorší sriemský biskup Ladislav Söréni.

Túto úlohu plnil od založenia seminára do 1. novembra 1719. V roku 1776 biskup Ján Gustíni zaviedol celé teologické štúdium v Nitre a dal postaviť dnešnú budovu Veľkého seminára smerom do Horného mesta. V súčasnosti je v nitrianskom Kňazskom seminári sv. Gorazda, ktorý je pokračovateľom prvého, 55 seminaristov za diecézy Banská Bystrica, Žilina a Nitra.

Televízia Nitrička

Forgot Password