Klub darcov ponúka dotácie

Predkladané projekty majú slúžiť širokej komunite ľudí a mať dlhodobý prínos.

O dotáciu z Klubu darcov môžu do 16. októbra požiadať občianske združenia, neziskové a verejnoprospešné organizácie i neformálne skupiny občanov. Ide o grantový program, ktorý každoročne vyhlasuje Nitrianska komunitná nadácia.

Cieľom programu je podpora inovatívnych, netradičných a verejnoprospešných aktivít v Nitre.

„Grant môžu získať žiadatelia pre projekty v oblasti kultúra, životné prostredie, vzdelávanie, voľný čas, šport, zdravie i sociálna oblasť,“ informovala nadácia. Úspešní žiadatelia majú získané peniaze využiť na neziskové projekty, ktoré budú v Nitre dlhodobo slúžiť širokej verejnosti.

Maximálna výška jedného grantu je 1 000 eur.

„O pridelení grantov rozhodujú členovia Klubu darcov. Projekty, ktoré budú podporené, musia spĺňať kritériá prospešnosti pre komunitu, dôležitá bude aj nápaditosť a originalita projektu i zapojenie dobrovoľníkov,“ uzatvára Nitrianska komunitná nadácia.

Foto: ilustračné/Pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password